สธ.ยัน 3 บุคลากรแพทย์ตาย ไม่ใช่เหตุติดเชื้อ ‘โควิด-19’

สธ.ยัน 3 บุคลากรแพทย์ตาย ไม่ใช่เหตุติดเชื้อ ‘โควิด-19’

กระทรวงสาธารณสุข- กรณีข่าวการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.พยาบาล เพศหญิง โรงพยาบาล (รพ.) เชียงรายประชานุเคราะห์ เสียชีวิตเนื่องจากวูบหมดสติขณะปฏิบัติงาน 2.เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ เพศชาย รพ.ลำพูน เสียชีวิตเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ขณะเปลี่ยนชุดป้องกัน PPE ภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และ 3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพศหญิง จ.พิษณุโลก ทำหน้าที่คัดกรองโรค มีภาวะความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดในสมองแตก

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีนี้ว่า บุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 3 ราย ที่เสียชีวิต ไม่ได้เกิดจากการป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 แต่อย่างใด โดยทั้ง 3 ราย เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ทั้งนี้จากการตรวจสอบ ทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แต่สาเหตุที่เสียชีวิตอาจจะเกิดจากการรับภาระงานที่หนักในช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาด

นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่า ในกรณีบุคลากรทางการแพทย์มีภาระงานหนักนั้น ทาง สธ.จึงต้องมีการจัดสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการลดภาระงานอื่นที่ไม่จำเป็น การเลื่อนนัดผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน การส่งยาทางระบบขนส่งแทนการให้ผู้ป่วยมารับที่ รพ. เพื่อเป็นการปรับลดงานภาระอื่นที่ไม่จำเป็น

นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่า สธ.ได้มีมาตรการสลับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้ว เช่น ในบางจังหวัดที่พบผู้ป่วยเพียงไม่กี่ราย ก็สามารถโยกย้ายไปช่วยงานในจังหวัดใกล้เคียงได้ ขณะนี้สถานการณ์ในต่างจังหวัดไม่ค่อนเป็นที่น่ากังวล เนื่องจากมีไม่กี่จังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งยังสามารถหมุนเวียนนำบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยงานกันได้ เช่น ภูเก็ต มีพื้นที่ขนาดเล็ก แต่มีจำนวนผู้ป่วยมาก ก็จะต้องนำบุคลาการในจังหวัดใกล้เคียงไปช่วยเสริม

บทความก่อนหน้านี้พรุ่งนี้ ตร.เอาจริง! ใครอยู่นอกที่พักอาศัยหลังเคอร์ฟิวโดนจับหมด
บทความถัดไปศบค.ขู่คนไร้คุณสมบัติลงทะเบียนรับ 5,000 ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ถ้าไม่เอาชื่อออก