14 พื้นที่สีแดง ฝุ่นพิษท่วมภาคเหนือ สูงสุด 273 มคก./ลบม.

14 พื้นที่สีแดง ฝุ่นท่วมภาคเหนือ สูงสุด 273 มคก./ลบม. เมืองคอง เชียงใหม่

กว่า 14 สถานีใน 8 จังหวัด ได้แก่พื้นที่จ.เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่ ซึ่งมีปริมาณค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูงที่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว วัดค่า 273 มคก./ลบ.ม.

หมอกควันภาคเหนือ-เมื่อวันที่ 2 เมษายน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตรวจวัดค่าฝุ่นรวม 26 สถานี พบค่าฝุ่นระหว่าง 39 – 273 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศดีถึงมีผลกระทบกับสุขภาพ ซึ่งพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) มี 14 สถานี คือ ต.เวียง อ.เมือง 122 มคก./ลบ.ม.,ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 164 มคก./ลบ.ม., ต.ช้างเผือก อ.เมือง 91 มคก./ลบ.ม., ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 273 มคก./ลบ.ม., ต.พระบาท อ.เมือง 109 มคก./ลบ.ม., ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 111 มคก./ลบ.ม., ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 105 มคก./ลบ.ม., ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 104 มคก./ลบ.ม., ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 91 มคก./ลบ.ม., ต.ในเวียง อ.เมือง 136 มคก./ลบ.ม., ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 230 มคก./ลบ.ม., ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 126มคก./ลบ.ม., ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 117 มคก./ลบ.ม. และต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 98 มคก./ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) มี 10 สถานี คือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, ต.สุเทพ อ.เมือง, ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร, ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร, และต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 74  – 275 มคก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 มคก./ลบ.ม.เกินมาตรฐาน 10 สถานี คือต.พระบาท อ.เมือง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.เวียง อ.เมือง, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ, และต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

บทความก่อนหน้านี้‘ชินวรณ์’ รองประธานวิปรัฐบาล ร่อนจม.ถึงนายกฯเร่งปรับกระบวนทัศน์ แนะตัดงบกลาโหม
บทความถัดไป‘พรรคเศรษฐกิจใหม่’ ออกประกาศ ‘เกียรติภูมิ สิริพันธุ์’ ไม่ใช่หัวหน้าพรรค พร้อมดำเนินคดีหากทำให้เข้าใจผิด