เริ่ม 8 เม.ย. ‘สุริยะ’ ให้ไปรษณีย์ไทยส่งหน้ากากผ้าถึงบ้าน ปชช. 10 ล้านชิ้น

‘สุริยะ’ ให้ไปรษณีย์ไทยเริ่มส่งหน้ากากอนามัยผ้า 10 ล้านชิ้น 8 เม.ย. คาดแจกครบทุกบ้าน พ.ค.นี้

วันที่ 1 เมษายน ที่กระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงนโยบายการแจกหน้ากากผ้าแจกฟรีประชาชน 10 ล้านชิ้นหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 65 ล้านบาทว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะเริ่มแจกจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น ให้ถึงมือประชาชน ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะเริ่มส่งวันที่ 8 เมษายนนี้เป็นต้นไป โดยจะถึงแต่ละครัวเรือนภายในวันที่ 11 เมษายนนี้ การส่งจะส่งตามข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 3,050,000 ครัวเรือน จำนวนรวมกว่า 5,600,000 ชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น โดยครัวเรือนที่จะรับหน้ากากเป็นลำดับแรก จะเริ่มจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ ได้รับครบถ้วน ภายในเดือนเมษายนนี้

สำหรับในส่วนที่เหลือจำนวน 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนประมาณ 2.5 ล้านชิ้น และพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ จังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เช่น จังหวัดนราธิวาสและภูเก็ต เป็นต้น รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทยนำไปใช้ 40,000 ชิ้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ ขสมก. จำนวน 20,000 ชิ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 300,000 ชิ้น โรงพยาบาล 18 แห่ง 180,000 ชิ้น รถไฟฟ้า บีทีเอส และเอ็มอาร์ที จำนวน 5,000 ชิ้น เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาจัดสรรการแจกจ่ายหน้ากากผ้าโดยคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทไปรษณีย์จะจัดส่งทุกๆ 15 วัน ครั้งๆ ละ 2.5 ล้านชิ้น

การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ก็ เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้ว่าประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ทุกหลังคาเรือนจะได้รับหน้ากากผ้าถึงมือจริง ซึ่งหากพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับก็สามารถตรวจเช็กผ่านทางเว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อสามารถแจ้งในกรณีไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับได้อีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้‘โควิด-19’ ไทยตายเพิ่ม 2 สะสม 12 ป่วยใหม่ 120 ราย!
บทความถัดไปชายแดนภาคใต้ ทั้ง Covid-19 และสถานการณ์