จุรินทร์” ออก 6 มาตรการเข้ม “ขยายเวลาห้ามส่งออก 30 วัน” กระจายไข่ถึงมือปชช.ในราคาเป็นธรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 13.00 น. ที่กระทรวงพาณิชย์  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการเรื่องไข่ไก่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้มีการดำเนินการในเรื่องมาตรการต่างๆหลายมาตรการพร้อมกันเพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการของบริโภคมากขึ้น แม้การผลิตจะจำกัดที่ประมาณวันละ 40,000,000 ฟองเท่าเดิม แต่ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณสามเท่า ด้วยมาตรการต่างๆพยายามที่จะสนองความต้องการผู้บริโภคให้ดีที่สุดเริ่มตั้งแต่

1.กระทรวงพาณิชย์มีการประสานกับกระทรวงเกษตรฯ และกลุ่มปศุสัตว์ให้กำหนดมาตรการในการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรง ยืดออกไปจาก 72 สัปดาห์ เป็น 80 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง เพราะแม่ไก่จะให้ไข่ไก่ในปริมาณมากกว่าไก่สาว

2. ให้มีการร่วมกันกำหนดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ให้อยู่ที่ 2.80 บาท ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ฟาร์ม และสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่หลายสมาคม

3. เร่งรัดให้ฟาร์มต่างๆส่งไข่ไก่ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยเฉพาะห้างค้าปลีกค้าส่ง เพื่อให้ศูนย์กระจายขายของแต่ละห้างสรรพสินค้าเร่งกระจายขายออกไปสู่ร้านค้าปลีกหรือ ปลายทางได้คล่องตัวขึ้น

4.ในห้างสรรพสินค้าหรือห้างค้าส่งค้าปลีกหรือโมเดิร์นเทรด ได้มีการจำกัดราคาซื้อ เพื่อให้สามารถกระจายไข่ไปยังผู้บริโภคหลายรายได้มากขึ้น

5. การกำหนดห้ามส่งออกเป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้ (31 มีนาคม 2563) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.ก็จะมีการขยายระยะเวลาในการห้ามส่งออกไปอีก 30 วัน ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้อำนาจก่อนหน้านี้ และจะยกเลิกมาตรการทันทีที่สถานการณ์ไข่ไก่ในตลาด ในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ

6.ในเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นน้ำและกลางน้ำ ถ้าพบว่ามีพฤติกรรมกักตุนสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร คณะทำงานในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็ได้ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค

“คณะทำงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอื่นๆติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป และวันนี้กรมการค้าภายในรายงานมาเบื้องต้นพบว่าสถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีผู้ที่ต้องการที่จะซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านจำนวนมากทำให้ปริมาณไข่ไก่ไม่พอและไม่สนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดได้ เป็นบางช่วง แต่ในหลายพื้นที่ก็สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคตามที่ต้องการ”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ซีไลฟ์ แบงคอก ปล่อยคลิปสนับสนุนให้คนอยู่บ้าน พร้อมโชว์เบื้องหลังการทำงานสุดน่ารักของเจ้าหน้าที่หลังปิดอควาเรียมชั่วคราว
บทความถัดไป“จุรินทร์” เปิดตัว “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่” ช่วยประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม ฝ่าวิกฤติโควิด-19