วิษณุ ชี้ เลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมืองได้ ตามข้อยกเว้น ม.91

ชัด เลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคการเมืองได้ตามข้อยกเว้น ม.91

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แถลงข่าวว่าที่ประชุม ศบค. พูดถึงประเด็นที่รัฐบาลไม่ต้องการให้คนมามั่วสุมชุมนุมหรือทำกิจกรรมแต่ยังมีกิจกรรมบางอย่างที่เป็นการประชุม ซึ่งพยายามให้เลื่อนไปถ้าเลื่อนได้ แต่ถ้าเลื่อนไม่ได้ส่งเสริมให้มีการประชุมทางไกล ครม. เองก็มีการประชุมทางไกลเทเลคอนเฟอร์เรน เอกชนก็ได้กรุณานำไปใช้ และการประชุมสำคัญที่จะมี ภายในเดือนเมษายนนี้คือการประชุมผู้ถือหุ้น กลต. ได้ออกหลักเกณฑ์ให้เลื่อนแล้ว ถ้าเลื่อนไม่ได้ก็ให้ประชุมทางไกล แต่ถ้าไม่ประชุมทางไกลก็ให้นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยและมี มาตรการตามกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกรณีของพรรคการเมือง ตามพรบ.พรรคการเมือง มาตรา 43 ที่ให้ทุกพรรคการเมืองประชุมใหญ่ฯภายในเดือนเมษายน ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดตามมาตรา 91 ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)อยู่ระหว่างการพิจารณา และประสานมาทางรัฐบาล อย่างไรก็ตาม มาตรา 91 มีข้อยกเว้นว่าเว้นแต่เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเรียกประชุมได้ ซึ่งถ้ากกต.ถามมารัฐบาลก็พร้อมตอบว่า สถานการณ์โควิด-19 เป็นเหตุจำเป็นที่ไม่ควรให้พรรคการเมือง จัดประชุมในเดือนเมษายน ซึ่งจะใช้เป็นบรรทัดฐานได้ดังนั้นขอให้ติดตามและรอคำชี้แจงจากหน่วยงานต่อไป เพราะยังมีเวลา

บทความก่อนหน้านี้รัฐบาลขอทีวีงดถ่ายทอดชกมวย-งดจกข้าวเหนียวใส่บาตร-ให้พระนั่งทำวัตรห่างกัน
บทความถัดไปปลัด สธ.แจงยิบแผนกระจาย “หน้ากากอนามัย” ให้บุคลากรแพทย์ทั่วปท.