“ปลัดพาณิชย์” ยัน เย็นนี้ กระจายหน้ากากอนามัย 9แสนชิ้น ไปทั่วประเทศได้

“ปลัดพาณิชย์” ยัน เย็นนี้ กระจายหน้ากากอนามัย ไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงเรื่องหน้ากากอนามัยว่าถ้าย้อนหลังไปถึงวันที่เริ่มเกิดเหตุการณ์นี้ใหม่ๆ กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญโดย ประชุมหารือกับโรงงานผู้ผลิต 11 โรงงาน สอบถามถึงกำลังการผลิต ทราบว่า 1,200,000 ชิ้นต่อวันหรือ 36,000,000 ชิ้นต่อเดือน และมีการเผยแพร่ในสื่อว่ามีสต๊อกอยู่ 200,000,000 ชิ้น ซึ่งขอเรียนว่าเป็นความคลาดเคลื่อนของการสื่อสาร และพบว่าปัญหาการผลิตเนื่องจากต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และความต้องการใช้ในขณะนั้นคือ 30,000,000 ชิ้นต่อเดือน โดยเป็นความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก ซึ่งเชื่อว่าเพียงพอสำหรับการใช้งาน แต่ปรากฏว่ามีประชาชนที่ก็ต้องการใช้ด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดความขาดแคลน กระทรวงพาณิชย์จึงบริหารจัดการโดยให้โรงงานส่งปริมาณที่ผลิต 50% มาให้กระทรวงพาณิชย์บริหารจัดการเพื่อจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก ส่วนอีก 50% ก็ให้ทำธุรกิจการค้าไปตามปกติ ซึ่งตรงนั้นกระทรวงพาณิชย์เข้าไปควบคุมไม่ได้ และไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดทำให้สินค้าที่มีในตลาดขณะนั้นมีราคาสูงขึ้นมาก แต่ปัจจุบันกำลังการผลิตคือ 2,300,000 ชิ้น เฉลี่ยต่อวัน 1 ชิ้นต่อ 28 คน จึงเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเป็นวิธีใหม่โดยเน้นให้บริการแก่ผู้ที่มีความต้องการสูงสุดโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่ ซึ่งหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล ดังนั้น วันนี้การกระจายสู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทยได้ทำการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 900,000 ชิ้น ทั่วทุกภูมิภาคโดยเริ่มตั้งแต่เย็นวันเดียวกันนี้จะกระจายไปถึงศาลากลางจังหวัด ส่วนกทม. 100,000 ชิ้น

บทความก่อนหน้านี้“ชวน”แนะรัฐ ใช้งบกลางซื้ออุปกรณ์การแพทย์ได้ทันที อย่าปล่อย “หมอ-รพ.”ขอบริจาค
บทความถัดไปแพทย์ทางเดินหายใจ วิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 อีกไม่นานไทย อัตราป่วย-ตาย จะพุ่งพรวด!