สปสช.จัด 4,280 ล.ให้ รพ.รักษาผู้ป่วย ‘โควิด-19’ สิทธิบัตรทอง

วันที่ 29 มีนาคม นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สปสช.ได้รับอนุมัติงบกลางจากรัฐบาล 3,260 ล้านบาท รวมกับงบ สปสช. อีก 1,020 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 4,280 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 แก่สถานพยาบาล โดยจะเป็นการจ่ายเพิ่มจากอัตราเดิม ตามรายการการจ่ายแบบ Fee Schedule หรือจ่ายตามเงื่อนไขรายการเพดานราคาที่กำหนด ครอบคลุม ค่าแล็บ ค่าชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ค่ายา ค่าห้องควบคุม และค่ารถส่งต่อ

“ขณะนี้ได้จัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเสร็จเรียบร้อย รอเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนาม ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับชุด Screening test หรือชุดทดสอบเบื้องต้นนั้น อยู่ระหว่างรอความชัดเจนด้านวิชาการ แต่จากตัวเลขประมาณการณ์ผู้ป่วยแล้วคิดว่า สปสช.มีงบประมาณเพียงพอ” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

นอกจากนี้ นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ในกรณีที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น จนต้องจัดสถานที่แก่ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงนอกเหนือจากโรงพยาบาล เช่น ห้องแยกผู้ป่วยรวมหลายเตียง (Cohort ward) และโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง นั้น สามารถจ่ายได้ตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม หรือ DRG และรายการ on top หรือการจ่ายเพิ่มเติม หรือในกรณีที่เป็นโรงแรม หรือ โรงเรียน ถ้าเป็นการดูแลรักษาภายในความดูแลของโรงพยาบาลสามารถเบิกจ่ายได้โดยโรงพยาบาลแม่ และสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home quarantine) คาดว่า จะสามารถจ่ายได้จากระบบ Home health care/Home visit หรือการบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ซึ่งจ่ายจากงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สามารถจ่ายได้ทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลของประชาชน

“โดยหลังจากนี้ สปสช.จะดำเนินการจัดทำข้อเสนอสำหรับแนวทางการจ่ายชดเชยกรณี Home health care /Home Visit (การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน/การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย) และกรณีที่โรงพยาบาลส่งไปแอดมิต หรือรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงแรมต่อไป รวมทั้งจะจัดทำระบบประสานเตียงและการสื่อสารสำหรับประชาชน โดย Call Center สายด่วน สปสช. โทร.1330 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งเป็นศูนย์ประสานเตียงของโรงพยาบาลทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะนี้

 

บทความก่อนหน้านี้อิหร่านตายจาก “โควิด-19” วันเดียวเพิ่มขึ้น 123 ราย ติดเชื้อเพิ่มอีก 2.9 พัน
บทความถัดไป‘สรรพากร’ แจง ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ มาตรวจสอบภาษี