การบินไทย เดือด สหภาพไม่ยอมรับข้อตกลงลดเงินเดือน เผยจ่ายปีละกว่าพันล้าน!

สหภาพการบินไทย ไม่รับข้อตกลงลดเงินเดือน ขู่รวมพลฟ้องละเมิด

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอัตราการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทราว 2 หมื่นคน โดยไม่ยอมทำตามข้อตกลงที่สหภาพได้มีมติร่วมกับนางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลนอกรอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา

ดังนั้นสหภาพฯและคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฝ่ายลูกจ้างได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงไปยังสมาชิกแล้วว่าสหภาพ จะขอปฎิเสธ และไม่ยอมรับกับตัวเลขอัตรปรับลดเงินเดือนใหม่ตามที่ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเสนอมา ซึ่งหากบริษัทยังเดินหน้าปรับลดเงินเดือนพนักงานซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1เม. ย. จนถึง 31 พ.ค. 63 จะถือบริษัทมีความผิดตามพ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ โดย พนักงานทั้งหมดสามารถยื่นฟ้องร้องบริษัทได้ โดยให้ยื่นเรื่องผ่านมาทางสหภาพฯจะช่วยดำเนินการให้ ซึ่งยอมรับว่าขบวนทางกฎหมายต้องใช้เวลากว่าจะได้ข้อยุติ โดยหากจำเป็นช่วงนี้ สหภาพฯ อาจจะต้องใช้ขบวนการกดดันทางสังคมกับฝ่ายบริหารด้วยเพราะจะได้ผลที่เร็วกว่า

“ก่อนหน้านี้ฝ่ายบริหารบอกว่างบการเงินบริษัทมีเงินเหลือพอจ่ายเงินเดือนพนักงานแค่ 2 เดือน ซึ่งแต่ละปีการบินไทยมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนราว 1,176 ล้านบาท และอาจทำให้หยุดบินถาวร จึงขอให้สหภาพไปคุยกับพนักงานให้ยินยอมเพื่อประคองบริษัทซึ่งเราก็ช่วย และได้เสนอตัวเลขอัตราปรับลดเงินเดือนที่สมาขิกเห็นว่าเหมาะสมกว่าไป ซึ่ง ผู้บริหารสายทรัพยากรก็เห็นชอบแล้ว แต่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์กลับมาเปลี่ยนตัวเลขใหม่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ”

นายนเรศกล่าวว่าสำหรับตัวเลขอัตราการปรับลดเงินเดือนที่สหภาพฯนำเสนอนั้นมีการแบ่งอัตราเงินเดือนออกเป็นหลายขั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดย เงินเดือนน้อยปรับลดน้อยเงินเดือนมากปรับลดมาก โดยแบ่งเป็น 8 ขั้น

ดังนี้ 1.เงินเดือน 10,000-20,000 ปรับลด 10% 2.เงินเดือน 20,001-40,000 ปรับลด 20% 3.เงินเดือน 40,001-60,000 ปรับลด 25% 4.เงินเดือน 60,001-80,000 ปรับลด 30% 5.เงินเดือน 80,001-100,000 ปรับลด35% 6.เงินเดือน 100,001 ขึ้นไปปรับลด 40% 7เงินเดือนระดับVP/MD/นักบินผู้ช่วย ปรับลด 40% และ 8.เงินเดือนEVP/นักบิน ปรับลด50%

ขณะที่อัตราการปรับลดเงินเดือนที่ฝ่ายบริหารเสนอมีการแบ่งขั้นอัตราเงินเดือนน้อย ขั้น ทำให้สหภาพมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะทำให้พนักงานระดับล่างที่มีเงินเดือนน้อยต้องถูกตัดเงินเดือนในอัตรที่สูงเท่าพนักงานระดับบน โดยอัตรการปรับลดเงินเดือนที่ฝ่ายบริหารเสนอแบ่งเป็ น 6ขั้นดังนี้ดังต่อไปนี้ 1.พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 4,0000บาท ปรับลด 25% 2.เงินเดือน 40,001 -60,000 บาท ปรับลด 30% 3.เงินเดือน 60,001- 100,000บาท ปรับลด 35%

4.เงินเดือน 100,000 บาทขึ้นไป ปรับลด 40% 5. VP/MDและนักบินผู้ช่วย ปรับลด40% และ6.ระดับ EVP, นักบินปรับลด 50% ทั้งนี้ฝ่ายบริหารอ้างว่าการปรับลดตามข้อเสนอฝ่ายบริหารจะช่วยทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้บริษัทปีละ467ล้านบาท หรือประมาณ31.87% โดยจะจ่ายเพียงปีละ804ล้านบาทเท่านั้นลดลงจากปกติที่ต้องจ่ายปีละ1,176ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้จับ-ปรับจริง! พาณิชย์ให้รางวัลนำจับ คนแจ้ง ‘ไข่แพง’ แนะผู้ค้ารายย่อยเก็บหลักฐานการซื้อ
บทความถัดไปเส้นทางรัก ของ “พลอย” เฌอมาลย์”