‘กทม.’ สั่งปิดเพิ่ม 5 สถานที่ วอนคนเตรียมงานแต่งงาน เข้าใจเหตุต้องปิดที่จัดเลี้ยง

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงว่า กทม.จะออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากคำสั่งเดิมที่ประกาศไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามที่มีประกาศ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำกทม.โดยกทม. ได้อนุโลมให้บางสถานที่เปิดได้ และให้ปิดบางสถานที่เพิ่มเติม โดยขยายคำสั่งที่จะมีผลประกาศถึงวันที่ 12 เมษายนนี้ให้มีผลไปถึงวันที่ 30 เมษายน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยให้ปิดเพิ่ม 5 สถานที่ ตามที่มีมาตรการของรัฐบาล คือ 1.สนามแข่งขัน เช่น สนามแข่งขันของคนหรือสัตว์ 2.สนามเด็กเล่น ครอบคลุมทั้งในพื้นที่สาธารณะรวมถึงในพื้นที่ปิด 3.สถานที่แสดงมหรสพ หรือสถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ เช่น ลานแสดงดนตรี การแสดงลิเก 4.พิพิธภัณฑ์ และ 5.ห้องสมุด

และให้ปิดเพิ่มในส่วนที่ประกาศไปแล้ว คือ 1.ห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงในโรมแรม และสถานที่รับจัดเลี้ยงต่างๆ ทั้งในและนอกโรงแรม เช่น บ้านทรงไทย ส่วนคนที่เตรียมการแต่งงานที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคมนี้ และจะได้รับผลกระทบก็ขอให้เข้าใจเพราะมาตรการที่ออกไปหากมีการแพร่ระบาดจากงานแต่งงานแล้วพลาดก็เรียกคืนไม่ได้ จึงขอให้เข้าใจในความจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ 2.ร้านสนุกเกอร์ทั้งหมด 3.สถานที่รับเลี้ยงเด็กของรัฐและเอกชน ยกเว้นในโรงพยาบาล โดยให้มีผลในวันที่ 31 มีนาคมนี้ และ4.คลีนิคเวชกรรม โดยให้ในส่วนที่มีการเสริมความงาม

ส่วนที่กทม.อนุโลมให้เปิดได้ คือ พื้นที่รับประทานอาหารของโรงอาหารของโรงพยาบาล แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด อนุญาตให้ตลาดและตลาดนัดให้ขายดอกไม้เพิ่มเติม เนื่องจากมีความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ประกอบพิธีทางศาสนา พื้นที่ของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสากิจในห้าง เช่น ไปรษณีย์ในห้าง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใน โดยประกาศทั้งหมดจะมีผลในวันที่ 28 มีนาคมนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในกรณีที่มีผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีการตั้งด่านทั้งหมด 10 จุดเพื่อคัดกรองผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อซักประวัติ และบันทึกข้อมูล และลดปริมาณรถที่จะเข้าหรือเข้าออก ส่วนการเดินทางสาธารณะโดยรถแท็กซี่ก็ต้องมีการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกัน

บทความก่อนหน้านี้อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ : สัญญาณประหลาด
บทความถัดไปหนุ่มเมืองจันท์ | ไวรัส-ไวรัก