‘มหาดไทย’ สั่งด่วนขอคนกลับบ้านติดแอพพ์เฝ้าระวัง หากขาดติดต่อ ผู้ว่าฯเข้าดำเนินการทันที

“มหาดไทย” สั่งด่วนขอคนกลับบ้านติดแอพพลิเคชั่น เพื่อเฝ้าระวัง ย้ำ หากขาดติดต่อ-ออกนอกพื้นที่ ให้ผู้ว่าฯเข้าดำเนินการทันที

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา ระบุว่ากรณีที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดแจ้งอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเทศบาล ดำเนินการในการค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน สถานที่แออัด และผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝาระวัง ติดตามบุคคลดังกล่าวตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค จึงขอให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้1.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางกลับติดตั้ง AOT Airports Application 2.เมื่อแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนการขาดหายหรือออกนอกพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามที่ได้สั่งการไว้ก่อนแล้ว

 

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! บิ๊กแดง สั่งโยก ‘เจ้ากรมทบ.-ผู้เกี่ยวข้องมวยลุมพินี’ ช่วยราชการทบ. เปิดทางสอบสวน
บทความถัดไป“เผ่าภูมิ” สะกิดเตือนรัฐบาล อย่าไปไกลถึงขั้นเคอร์ฟิว-ปิดทุกอย่าง