อิมพีเรียล คอลเลจ ชี้แม้คุมเข้ม ยอดตายโควิดโลกอาจถึง 1.8 ล้านคน

อิมพิเรียล คอลเลจ ลอนดอน หนึ่งในสถาบันวิจัยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก ได้เผยแพร่ผลการศึกษาซึ่งทำให้เห็นข้อมูลที่น่าตกใจว่า จำนวนผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ทั่วโลกอาจสูงถึง 1.8 ล้านคนในปีนี้ แม้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ จะมีการดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อหาทางที่จะยุติความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ตาม

งานวิจัยชิ้นนี้อาศัยข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของไวรัส โดยนำเอาตัวเลขของการติดเชื้อและการคาดการณ์ผู้เสียชีวิต มาประกอบการพิจารณาร่วมกับปัจจัยทางด้านสถิติและทางสังคม

ผลการวิจัยได้ศึกษาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการตอบสนองในระดับที่แตกต่างกัน โดยในกรณีที่ไม่ได้มีการตรวจสอบควบคุมใดๆ มนุษย์เกือบทุกคนบนโลกนี้น่าจะได้ติดโควิด-19 ทั้งหมด และทำให้มีผู้เสียชีวิต 40 ล้านคน

ส่วนในกรณีที่มีการกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดแต่เนิ่นๆ จะทำให้อัตราการตายของประชากรอยู่ที่ 0.2 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อสัปดาห์ ซึ่งภายใต้การคำนวณดังกล่าว จะทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 1.86 ล้านคน และติดเชื้อเกือบ 470 ล้านคนในปีนี้

ขณะที่หากมีการดำเนินมาตรการคุมเข้มเช่นเดียวกันแต่ล่าช้าออกไป ยอดผู้เสียชีวิตจะกลายเป็น 1.6 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อหนึ่งสัปดาห์ นั่นหมายถึงยอดความสูญเสียรวมจะพุ่งสูงขึ้นเป็นมีผู้เสียชีวิต 10.45 ล้านคน และมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 2.4 พันล้านคนในปีนี้

นักวิจัยระบุว่า เราจะสามารถรักษาชีวิตของผู้คนหลายสิบล้านคนได้ หากรัฐบาลต่างๆ ลงมืออย่างรวดเร็วในการบังคับใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเพื่อหาผู้ติดเชื้อ การกักบริเวณ และการดำเนินมาตรการโซเชียล ดิสแทนซิ่ง อย่างกว้างขวาง

บทความก่อนหน้านี้เช็คเลย!! มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกธนาคาร ลดดอก-ชะลอจ่าย ค่าผ่อนบ้าน-รถ-บัตรเครดิต
บทความถัดไปผู้ติดเชื้อ’โควิด’ ทั่วโลกทะลุครึ่งล้าน ตายใกล้ 24,000