สถานทูตเผยผ่อนผันเอกสารคนไทยในอังกฤษกลับบ้าน ใช้หลักการเดิม

เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ออกประกาศล่าสุดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม เกี่ยวกับข้อแนะนำในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย หลังการพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้สาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศ คือต้องมีเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่พำนักอยู่ และมีใบรับรองจากแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง หรือ Fit to Fly Health Certificate
อย่างไรก็ดีในส่วนของบุคคลสัญชาติไทย เอกสารรับรองทางด้านสุขภาพไม่ได้กำหนดว่าจะต้องออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของบุคคลสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศจะมีการยึดหลักการเดิม นั่นคือเอกสารรับรองด้านสุขภาพจะต้องออกภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง
บทความก่อนหน้านี้เกษียร เตชะพีระ | THE CONSTITUTIONAL REFERENDUM DID NOT TAKE PLACE! (1)
บทความถัดไปหมอสุภัทร โพสต์ถามท่านคนไหน เผย “เราติดเชื้อแล้วยัง” มันดังก้องในหัว