พิชาย ชี้ ประเทศใดผู้นำไร้ภาวะนำ สร้างแรงดลใจให้ผู้ปฏิบัติทุ่มเทไม่ได้ จะเผชิญวิกฤตอีกนาน

พิชาย ชี้ ประเทศใด ผู้นำที่ไร้ภาวะการนำ บารมีต่ำ สร้างแรงดลใจให้ผู้ปฏิบัติทุ่มเท สามัคคีไม่ได้ ประเทศนั้นจะเผชิญกับวิกฤตที่ยืดเยื้อ 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และเป็น อ.ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ถึงปัญหาภาวะผู้นำ โดยระบุว่า ประเทศใดมีผู้นำที่ไร้ภาวะการนำ บารมีต่ำ สร้างแรงดลใจให้ผู้ปฏิบัติทุ่มเท สามัคคีไม่ได้ ประเทศนั้นจะเผชิญกับวิกฤตที่ยืดเยื้อ

ประเทศใดที่มีการใช้อำนาจรวมศูนย์เข้มข้น แต่ผู้นำไร้ภาวะผู้นำ ขาดญาณทัศน์ หรือปัญญาแบบองค์รวมที่ใช้ประเมินอนาคตได้อย่างถูกต้อง มีการตัดสินใจแบบโลเล ละล้าละลัง และ มีบารมีต่ำไม่อาจสร้างแรงดลใจให้ผู้ปฏิบัติทุ่มเท สามัคคี และเสียสละ ประเทศนั้นจะเผชิญกับวิกฤตที่ยืดเยื้อ และสังคมจะประสบกับความเสียหายเหลือคณานับ” รศ.ดร.พิชาย

 

บทความก่อนหน้านี้สหรัฐยอดตาย “โควิด-19” ทะลุพันราย ติดเชื้ออีกเกือบ 7 หมื่น
บทความถัดไปเปิด ‘3 แพลตฟอร์ม’ สธ.ชวนโหลดแอพพ์ติดตาม ‘โควิด’ เชื่อมข้อมูล อำนวย ปชช.