นักวิชาการจุฬาฯแนะ 5 แนวทางวางแผนรอบด้านจัดการโควิด-19 หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 26 มีนาคม นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า หวังว่าการรอคอยรายละเอียดของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่จะประกาศในวันข้างหน้าจะคุ้มค่า 5 ประการ

1. รู้ทิศทางชัดเจนว่ารัฐจะรับมือและจัดการสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ววันได้อย่างไร ถ้าจะดีมากคือมีแผนและช่วงเวลาดำเนินการแต่ละส่วนให้ทราบแต่เนิ่น ๆ ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ จะได้วางแผนปรับตัวให้สอดคล้องกันได้

2. มีแนวทางจัดการที่เป็นเอกภาพ มีแผนรองรับในทุก ๆ สถานการณ์ อย่างเพียงพอ รอบด้าน ไม่ใช่เลือกปฏิบัติกับคนแค่บางกลุ่มบางพวก และควรเป็นแผนฉุกเฉินที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ ต่อผลสำเร็จจากการดำเนินงาน ไม่ใช่โยนความผิดพลาดกันไปมาแบบที่เคยเป็น ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องมุ่งผลสำเร็จในการคลี่คลายปัญหา ไม่ใช่เรื่องเอาหน้า สร้างผลงานทางการเมือง ค่อยรอที่หลังได้

3. ให้เวลาประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับรู้ล่วงหน้า ได้เตรียมตัว และปรับตัวตามสมควร ไม่ใช่เร่ง ๆ รีบ ๆ ทำโดยสักแต่ว่าสั่งการ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ต้องใช้อำนาจรัฐอย่างรับผิดชอบ

4. มีกรอบการใช้อำนาจของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเหมาะสม เพื่อการจัดการสถานการณ์ให้เรียบร้อยและสงบ ป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสได้อย่างแท้จริง แต่ต้องไม่ให้อำนาจมากเกินขอบเขตที่เหมาะสมจนกลายเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอันเกินควร

5. มีแผนจัดการ-ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการปัญหานี้อย่างเหมาะสม จะปรับเปลี่ยนงบประมาณ-แผนบุคลากร จะทบทวนหรือจัดสรรใหม่ หรืออะไรก็ว่ากัน รัฐต้องจริงจังที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ ไม่ใช่คิดแต่ว่ามีอำนาจก็สั่งไปแต่ไม่สนับสนุน คนที่จะแบกรับภาระจะกลายเป็นบุคลากรสายการแพทย์และประชาชนทั่วไป

บทความก่อนหน้านี้‘วีระ’ หนีโควิด-19 เมินลงพื้นที่ร่วม ปทส.ตรวจสอบนักการเมืองดังราชบุรีรุกป่า
บทความถัดไปนักวิชาการข้องใจ รัฐเมินใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข จัดการโควิด-19