สี่ล้อ-สิบล้อกว่า 4 พันคันเฉพาะส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคเฮ!ตร.ผ่อนผันวิ่ง 24 ชม.ช่วงสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. ดูแลงานด้านการจราจร เปิดเผยว่าทางบช.น. มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ทางไกลเพื่อกำชับการปฏิบัตินโยบายช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ของทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ให้มีการผ่อนผันการเดินรถ 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ ขึ้นไปในเวลาห้าม เนื่องจากมีประชาชนซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมาก บางส่วนอาจมีการกักตุน ขณะเดียวกันทางรัฐบาลชี้แจงยืนยันว่าสินค้ามีเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ค้าปลีกนั้น กลุ่มของบริษัทผู้ค้าปลีกก็ยืนยันด้วยเช่นกันว่าสินค้ามีเพียงพอ แต่ติดขัดการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาเดินรถ อาจจะมีบางจังหวะทำให้สินค้าหมดจากห้างสรรพสินค้าจะทำให้เห็นว่าสินค้านั้นขาด ทางสมาคมผู้ค้าปลีก และบริษัทเซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล กรุ๊ป จึงทำหนังสือขออนุญาตทางตร. ผ่อนผันให้รถบรรทุกทั้งรถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไปขนส่งสินค้าทำการวิ่งตามช่วงเวลาที่ได้ทีการขออนุญาตตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.63 – 24 เม.ย.63 โดยทั้ง 2 บริษัทมีรถรวมทั้งหมดประมาณ 3,800 กว่าคัน เพื่อบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคมาเสริมในจุดบริเวณที่จำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนจะมีการอนุญาตให้กับบริษัทเอกชนอื่นๆ หรือไม่นั้น รองผบช.น. กล่าวว่า จะมีการพิจารณาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ซึ่งสมาคมผู้ค้าปลีกเป็นกลุ่มที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากแทบเป็นสินค้าหลักทั้งหมด ประกอบกับบริษัทเซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล กรุ๊ป รวมมีรถบรรทุกเกือบ 4,000 คัน ที่จะมีการเอกสารติดอยู่หน้ารถสามารถตรวจสอบได้มาจากทั้ง 2 กลุ่ม และหมายเลขทะเบียนระบุ ส่วนบริษัทอื่นก็ต้องดำเนินการทำเรื่องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พิจารณาและออกเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ วันนี้ก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้ทราบนโยบายของรัฐบาลและตร.ทุกพื้นที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 โดยมุ่งเน้นในการบริการประชาชนเป็นหลัก และะจะมีการซุ่มตรวจสอบด้วยว่ามีการส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจริงหรือไม่ แต่จากการประชุมหารือระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกและรัฐบาลก็มีความมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าผู้ขออนุญาตดังกล่าวทำการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน ส่วนสิ่งผิดกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ด้าน พล.ต.ท.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผบ.ตร. กล่าวว่า การอนุญาตให้มีการผ่อนผันให้รถบรรทุกวิ่ง 24 ชั่วโมงนั้น มีการพิจารณาอนุญาตผ่อนผันกรณีเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ ของประชาชนที่ส่งให้กับทางซูปเปอร์มาเก็ต ที่มีการขออนุญาต ยกตัวอย่างเช่น สมาคมค้าปลีก ทำหนังสือขอมาเพื่อจะได้บริหารการขนส่งอาหารให้ประชาชนได้ทัน หากไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องก็ยังมีการบังคับใช้กฎหมายตามเดิม ทั้งนี้ การขออนุญาตในการผ่อนผันช่วงเวลาการวิ่งรถบรรทุกดังกล่าว จะต้องมีเหตผลความจำเป็นเร่งด่วน เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเรื่องมาตรการโควิด 19 ของรัฐบาลเท่านั้น จึงอนุญาตให้มีการผ่อนการวิ่งรถบรรทุกตามช่วงเวลาดังกล่าวได้

บทความก่อนหน้านี้‘นิกร’ วอน ศอฉ.โควิด-19 สั่งเลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง งดเอง เสี่ยงขัดกม.
บทความถัดไปส.ส.เพื่อไทย หวั่น aftershockพิษเศรษฐกิจ ฆ่าประชาชน ซ้ำร้ายรัฐบาลไร้ศักยภาพรับมือ