กกต.ยกคำร้อง ‘สมบูรณ์ ซารัมย์’ ส.ส.เขตบุรีรัมย์ ภูมิใจไทย ปมไม่ยื่นบัญชี ชี้ไม่พบผิด

กกต.ยกคำร้อง “สมบูรณ์ ซารัมย์” ส.ส.เขต บุรีรัมย์ ภูมิใจไทย ปมไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อกกต. ชี้ไม่พบหลักฐานทำผิด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับคำร้องว่า นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 67 มาตรา 155 คือ นายสมบูรณ์ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อ กกต. ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วได้ความว่าผู้ร้องอ้างว่าในการเลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.บุรีรัมย์ มีหน่วยเลือกตั้ง 334 หน่วย ผู้สมัครสามารถติดแผ่นป้ายหาเสียงได้ไม่เกิน 668 ป้าย แต่แผ่นป้ายหาเสียงของนายสมบูรณ์ระบุจำนวนผลิต 668 ป้าย 34 ป้ายละ 15 ป้าย ซึ่งเกินจำนวนที่กกต. กำหนด และส่งผลให้การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของนายสมบูรณ์ไม่ถูกต้อง จากการไต่สวนนายสมบูรณ์ให้ถ้อยคำว่าจะได้สมบูรณ์ได้รับการสับของแผ่นป้ายหาเสียงจากพรรคภูมิใจไทยจำนวน 668 ป้ายและได้นำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผ่นป้ายจำนวนดังกล่าวแสดงไว้ในบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นต่อกกต.

จากการไต่สวนผู้รับจ้างติดแผ่นป้ายหาเสียงของนายสมบูรณ์ให้ถ้อยคำว่า ในระหว่างขนย้ายและเตรียมการติดแผ่นป้ายหาเสียงพบว่า โครงป้ายหัก และแทงทะลุป้ายไวนิลทำให้ไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งความชำรุดเสียหายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ดังนั้นผู้รับจ้างจึงได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการผู้ผลิตแผ่นป้ายหาเสียงจากผู้ที่ทำหน้าที่สั่งทำป้ายหาเสียงของนายสมบูรณ์ และผู้รับจ้างสั่งทำแผ่นป้ายหาเสียงเพิ่มเติมสองครั้งจำนวน 34 ป้ายและ 15 ป้าย ตามลำดับ เพื่อนำไปติดตั้งให้ครบจำนวนที่ได้รับจ้าง โดยไม่ได้แจ้งให้นายสมบูรณ์ทราบ ประกอบกับผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่านายสมบูรณ์เป็นผู้ก่อสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจ ให้มีการกระทำดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่านายสมบูรณ์กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 67 มาตรา 155 จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กแดง’ เสนอทางเลือก พลทหารใกล้ปลด ถ้าสมัครใจรับใช้ชาติต่อ จ่อให้เป็นนักเรียนนายสิบ
บทความถัดไป‘สมชัย’ จี้กรมศุลฯเปิดชื่อนายทุนส่งออกหน้ากาก หลังพบตัวเลขส่งออกผิดปกติ 135 ตัน