‘ครม.’ เห็นชอบ ส่งเอกสารให้ยูเนสโก ขอสงกรานต์ไทย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

‘ครม.’ เห็นชอบ ก.วัฒนธรรม ส่งเอกสารให้ยูเนสโก ขอ สงกรานต์ไทย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. มีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ให้ส่งเอกสารประกอบ เพื่อเสนอสงกรานต์ในไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก โดยให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอสงกรานต์ในประเทศไทยในฐานะตัวแทนของประเทศไทยเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาของยูเนสโกจะดำเนินการภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และต้องใช้เวลาพิจารณารายการอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล เพื่อพิจารณาในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนได้อย่างน้อยที่สุดในช่วงปีพ.ศ. 2565

อย่างไรก็ตามถือว่าสงกรานต์ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีหลายส่วนเข้ามาร่วมอย่างกว้างขวางทั้งชุมชน กลุ่มคนไทย ในภูมิภาคต่างๆ เช่นคนไทยล้านนา คนไทยอีสาน คนไทยภาคกลาง คนไทยพุทธในภาคใต้ และปัจเจกบุคคล อีกทั้งยังเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายชาติพันธ์ต่างๆ เช่น มอญ เขมร ลาว กลุ่มผู้สืบทอดความรู้เฉพาะด้าน เช่น กลุ่มนักโหราศาสตร์ ช่างแกะสลัก ช่างทำตุง ช่างทำเครื่องหอม และสงกรานต์ยังเป็นการเฉลิมฉลองทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยตามภูมิหลังทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอีกด้วย

 

บทความก่อนหน้านี้ครม.ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว อยู่ไทยได้ถึง30มิ.ย.นี้ ขยายเวลาส่งเงินสมทบ 3เดือน
บทความถัดไป“เพื่อไทย” ดักคอ พรก.ฉุกเฉิน เป้าหมายควบคุมการระบาด อย่าใช้ควบคุมสื่อ-เสรีภาพปชช.