นักวิจัยเผยพบผู้ติดเชื้อครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว สถานการณ์ในไทยตามหลังมาเลเซีย 5 วัน

นักวิจัยเผยพบผู้ติดเชื้อครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว สถานการณ์ในไทยตามหลังมาเลเซีย 5 วัน

วันที่ 24 มีนาคม ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยผลการศึกษาโดย วช. ว่า ขณะนี้   ได้พบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ครบทุกประเทศในอาเซียนแล้ว โดยล่าสุดเพิ่งมีรายงานการติดเชื้อจากเมียนมาและลาว ส่วนในประเทศอื่นๆ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยพบในประเทศมาเลเซียมากที่สุด จำนวน 1,518 ราย รองลงมาคือประเทศไทย (827 ราย), อินโดนีเซีย (686), สิงคโปร์ (509), ฟิลิปปินส์ (501), และเวียดนาม (123) ตามลำดับ ส่วนประเทศลาวและเมียนมา เพิ่งรายงานผู้ติดเชื้อประเทศละ 2 ราย

“ทั้งนี้มี 6 ประเทศอาเซียน ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 คนแล้ว โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแตกต่างกันเป็นสองกลุ่ม คือ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีลักษณะของเส้นกราฟที่มีความชันคล้ายคลึงกัน จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบช้าๆ ส่วนเวียดนามเพิ่งมีผู้ติดเชื้อถึง 100 คนเมื่อวานนี้เอง ยังต้องติดตามต่อไป” ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

ศ.นพ.สิริฤกษ์กล่าวว่า ตอนนี้สถานการณ์ของของโรคโควิด-19 ในอาเซียนยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอด สถานการณ์ของประเทศไทยตามหลังมาเลเซียประมาณ 4-5 วัน และเร็วกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประมาณ 2-3 วัน

บทความก่อนหน้านี้‘พิชัย’ ผวา หวั่นรัฐใช้พรก.ฉุกเฉิน ปิดปากคนเห็นต่าง เหมือนที่ตนเคยโดนเรียกกักตัว
บทความถัดไปE-DUANG : การมาเยือน ของไวรัส โควิด กับการเขยื้อน ของวัฒนธรรม