อุตสาหกรรมกองทุนจัดหามาตรการรับมือโควิด-19 กระทบตลาดทุนไทย

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างความกังวลให้แก่ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก นักลงทุนในหลายประเทศทยอยขายสินทรัพย์ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดการเงิน รวมถึงกองทุนรวมตราสารหนี้ของไทย ที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนสูงกว่าภาวะปกติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการเงินและตลาดทุน ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แถลงมาตรการรองรับสถานการณ์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ชี้แจงมาตรการที่ได้ตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการที่อุตสาหกรรมจะดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อสร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

นายวศินกล่าวว่า รายละเอียดของการดำเนินการเพิ่มเติมคือ 1.การใช้กลไลเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่สามารถเปิดให้ทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งได้ลงทุนไว้ในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี แต่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องสภาพคล่องในระยะสั้นจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมๆ กัน โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถนำหน่วยลงทุนดังกล่าวไปวางเป็นหลักประกันทำธุรกรรมซื้อคืน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้กองทุนบริหารสภาพคล่องได้ดีขึ้น 2.ธนาคารแห่งประเทศไทย จะจัดตั้งกองทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องตราสารหนี้เอกชน รองรับตราสารหนี้เอกชนออกใหม่ที่มีคุณภาพดีให้สามารถต่ออายุต่อไปได้ และช่วยลดความเสี่ยงในการไม่สามารถชำระหนี้ได้ของตราสารหนี้ดังกล่าว 3.ธนาคารแห่งประเทศไทย จะดูแลตลาดพันธบัตรให้มีเสถียรภาพดียิ่งขึ้น 4.สมาคมฯ ได้เสนอให้ ก.ล.ต. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์และข้อจำกัดบางประการเป็นการชั่วคราว เพื่อให้กองทุนรวมตราสารหนี้มีเครื่องมือบริหารพอร์ทการลงทุนและสภาพคล่องได้ดีขึ้นในสภาวะตลาดผันผวน

“ด้วยมาตรการทั้งหมดนี้ สมาคมฯ มั่นใจว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพของกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีสินทรัพย์คุณภาพดีให้อยู่ในระดับปกติ และป้องกันไม่ให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรโดยไม่จำเป็นได้” นายวศินกล่าว

บทความก่อนหน้านี้กสอ.แนะเอสเอ็มอีพลิกวิกฤตผลิต5สินค้าปั๊มรายได้สู้โควิด -19
บทความถัดไปบีโอไอชง’บิ๊กตู่เคาะ’แพคเกจพิเศษลงทุนหน้ากาก เผย’ซีพี’ขอส่งเสริมด้วย