กสอ.แนะเอสเอ็มอีพลิกวิกฤตผลิต5สินค้าปั๊มรายได้สู้โควิด -19

กสอ.แนะเอสเอ็มอีพลิกวิกฤตผลิต5สินค้าปั๊มรายได้สู้โควิด -19

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ลุกลาม 118 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย (ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก หรือ WHO) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความต้องการทางการตลาดสูง และปัจจุบันผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการโดยมีด้วยกัน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. หน้ากากอนามัย 2. เจลล้างมือ 3. ทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ 4. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น-เสปรย์ยับยั้งเชื้อไวรัส และ 5. สมุนไพรไทย กสอ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนา 5 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสภายใต้กรอบแนวคิด การปรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาด โดยนำองค์ความรู้มาผสานกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมกับเพิ่มศักยภาพทางด้านกระบวนการผลิต ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถเลือกใช้วัตถุดิบอื่น ๆ ในการผลิตทดแทนกับวัตถุดิบหลักที่ขาดแคลน

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอัตราการขยายตัวลดลง ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์เศรษฐกิจไทย 2563 จะขยายตัวในช่วง 1.5-2.5% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19) จากเดิมคาดการณ์การขยายตัว 2.7-3.7% ดังนั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน จึงต้องเร่งปรับกระบวนการผลิตให้ทันกับความต้องการของตลาด เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและเป็นการส่งเสริมรายได้และการสร้างงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กสอ. ที่มุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยมาตรฐาน เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ให้เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด ตามสโลแกน “ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอีให้ดีพร้อม (DIProm)” และภายใต้ นโยบาย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างรากฐานของเอสเอ็มอืไทยมีภูมิคุ้มกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

 

บทความก่อนหน้านี้แพทย์แนะ กลุ่มคนที่กลับภูมิลำเนา กักตัว 14 วัน ป้องกันโควิด-19 แพร่สู่ผู้สูงอายุ
บทความถัดไปอุตสาหกรรมกองทุนจัดหามาตรการรับมือโควิด-19 กระทบตลาดทุนไทย