สถานทูตย้ำพรมแดนทางบกไทย-มาเลย์ปิดทั้งหมด ไม่จำเป็นให้ชะลอการเดินทาง

เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกประกาศเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 11เกี่ยวกับการปิดด่านชายแดนทางบกไทย-มาเลเซียลงนามโดยนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซียความว่า

ตามที่ได้มีการปิดทำการด่านผ่านแดนทางบกไทย-มาเลเซีย ชั่วคราว ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา นั้น

​​สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนย้ำกับพี่น้องคนไทยในมาเลเซีย ดังนี้

1. ขณะนี้ ด่านผ่านแดนทางบกไทย-มาเลเซีย ทุกจุด ได้ปิดทำการแล้ว ทำให้คนไทยในมาเลเซียไม่สามารถเดินทางกลับไทยโดยผ่านด่านผ่านแดนทางบกได้เป็นการชั่วคราว อีกทั้งในขณะนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทาง (Movement Control Order) โดยขอให้ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนมาเลเซียหรือคนต่างชาติ งดเว้นการเดินทางออกจากที่พัก สถานเอกอัครราชทูตฯ

จึงขอให้พี่น้องคนไทยในมาเลเซียปฏิบัติตามมาตรการของทางการมาเลเซียอย่างเคร่งครัด โดยชะลอการเดินทางกลับไทยในช่วงนี้ออกไปก่อน หากไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็นเร่งด่วน

2. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน คนไทยในมาเลเซียยังสามารถเดินทางกลับไทยได้โดยทางเครื่องบินเท่านั้น โดยผู้ประสงค์เดินทางกลับไทยทางเครื่องบิน ต้องแสดงเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพพร้อมจะเดินทางโดยเครื่องบน (Fit to Fly) โดยสามารถขอรับการตรวจจากโรงพยาบาลหรือคลินิกใดก็ได้ในมาเลเซีย โดยมีแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ลงนาม

2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ออกให้ โดยสามารถขอรับหนังสือรับรองดังกล่าวจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/3b9G7zw ทั้งนี้ การขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ข้างต้นด้วย

3. คนไทยที่มีเหตุสุดวิสัยต้องพำนักในมาเลเซียเกินกำหนด 30 วัน (overstay) ในช่วงที่ทางการมาเลเซียประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทาง ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 และเดินทางออกจากมาเลเซียในทันทีที่กระทำได้ จะได้รับการผ่อนผันให้ไม่ต้องชำระค่าปรับ

ทั้งนี้ หากมีเจตนาชัดเจนที่จะพำนักเกินกำหนด เช่น ยังไม่เดินทางออกจากมาเลเซียแม้สถานการณ์จะกลับเป็นปกติแล้วเป็นเวลาหลายวัน ก็อาจถูกทางการมาเลเซียดำเนินการตามกฎหมาย
การเข้าเมืองได้

บทความก่อนหน้านี้“อนุทิน” หารือ องค์กรสื่อ เน้นย้ำวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ที่ดีที่สุดคือ เว้นระยะห่างทางสังคม
บทความถัดไป‘สนธิรัตน์’นั่งหัวโต๊ะกบน.ลดราคาพลังงานยกแผง