‘จุรินทร์’ เตรียมปล่อยคาราวานรถโมบายธงฟ้า สกัดตื่นตุนสินค้า เตรียมตั้งวอร์รูมพาณิชย์จังหวัด-ทูตพาณิชย์ทั่วโลก

“จุรินทร์” เตรียมปล่อยคาราวานรถโมบายธงฟ้า สกัดตื่นตุนสินค้า เตรียมตั้งวอร์รูมพาณิชย์จังหวัด-ทูตพาณิชย์ทั่วโลก สั่งอัพเดตโควิด-19 รายวัน ของบซื้อหน้ากากแจกวงการแพทย์-กลุ่มเสี่ยง

ผู้สี่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงของของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือสถานการณ์รับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และกำหนดแนวทางการรับมือสถานการณ์การแพร่ของโควิด-19 ในเรื่องการดูแลประชาชนทั่วประเทศ ก่อนนำแนวทางเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 14.00 น. วันนี้ (23 มีนาคม)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอแนวทางดูแลดังนี้ 1. จัดทำรถเคลื่อนที่(โมบาย)ธงฟ้า ที่บรรจุสินค้าอุปโภคบริโภคออกไปจำหน่ายตามชุมชน ซอกซอย ทุกถนนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้นรวม 10 จังหวัด โดยได้หารือผู้ผลิตสินค้าและค้าปลีก จัดเตรียมสินค้า ทำโมบายธงฟ้าแล้ว 400-500 คัน เริ่มปล่อยคาราวานรถโมบายธงฟ้าภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเป็นการลดความวิตกเรื่องการเดินทางหารซื้ออาหาร และลดการฉวยโอกาสขายสินค้าราคาแพงเกินจริง รวมถึงได้เรียกหารือกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และดิลิเวอรรี่ รวมถึงสมาคมบรรทุกขนสินค้าต่างๆ โดยเน้นให้การสนับสนุนเพื่อให้การบริการถึงประชาชนตามบ้านให้มากที่สุด

2. ได้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลปริมาณและราคาจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงทุกกระทรวงในพาณิชย์เป็นกรรมการ เพื่อเตรียมหารือและเร่งรัดมาตรการต่างๆให้ทันสถานการณ์

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบงบประมาณจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้โรงพยาบาล วงการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ พร้อมปรับวิธีการจัดสรร เน้นไปช่องทางกลุ่มเสี่ยงซื้อได้ง่ายขึ้น ยกเว้นการขายผ่านธงฟ้าทั่วไป โดยให้จัดเตรียมหน้ากากผ้ามาทดแทนมากขึ้น

พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมรายงานมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและรายย่อย ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆต่อไป

“ นายจุรินทร์ สั่งการให้ปรับการทำงานโดยการประชุมทางไกลแทน ลดกิจกรรมต่างๆ โดยเตรียมประชุมทางไกลรับฟังข้อมูลทุกด้านกับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 53 แห่ง โดยให้มีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 และติดตามการสั่งการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งวัตถุดิบหน้ากาก หรือ การเพิ่มตลาดส่งออก รวมถึงการติดตามคนไทยในประเทศนั้นว่ามีการติดโควิด-19 หรือยัง แค่ไหน และต้องการความช่วยเหลืออย่างไร “ แหล่งข่าวกล่าว

บทความก่อนหน้านี้ก.แรงงานถก 3 มาตรการเร่งด่วนช่วย ‘สถานประกอบการ-ลูกจ้าง’ รับผลกระทบโควิด-19
บทความถัดไป‘ช้อปปี้’ ให้คนไทยเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างสะดวกสบายสูงสุด ภายใต้แนวคิด #ShopeeShopFromHome #อยู่บ้านก็ช้อปปี้ได้