กอ.รมน.ยอมรับ ของจริง! เว็บ “พูโลนี” ไอโอ 3 จว.ชายแดนใต้ อ้างใช้สร้างความเข้าใจ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 09.30 น.ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรายอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมนเปิดเผยว่า ตามที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีการนำเอกสารขอ กอ.รมน. ที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผู้แทนราษฎร มาประกอบการอภิปราย และระบุว่า กอ.รมน. ได้จัดทำเว็บไซต์ Pulony.blogspot.com (พูโลนี) เพื่อโจมตีบุคคลต่างๆ ว่า

เอกสารที่นำมากล่าวอ้างนั้น เป็นเอกสารราชการที่คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ กอ.รมน. จัดทำรายงานการปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณางบประมาณปี 2563 กิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

ดังนั้น กอ.รมน. จึงจัดทำเพิ่มเติม ตามคำแนะนำดังกล่าว เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ และได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ตามขั้นตอนของรัฐสภาแล้ว

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดของกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปแบบการจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง ให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม และงานด้าน สิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่สันติสุขในอนาคต ไม่ได้มีความมุ่งหมายตามที่มีการนำมาอภิปราย แต่อย่างใด

โฆษกกอ.รมน. กล่างอีกว่า จากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกรัฐบาล ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหามากว่า 15 ปี และในปัจจุบันได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยลดการก่อเหตุความรุนแรงลง

อย่างไรก็ตามได้มีการใช้สื่อโซเชียลมากขึ้น เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง และเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อทำลายภาพลักษณ์สร้างความหวาดระแวง และความเกลียดชังผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจ และเฟซบุ๊ก ในลักษณะปิดลับอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้น ขณะกำลังเข้าร่วมการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้ ได้ชี้แจงต่อกรณีการเปิดโปงปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ “ไอโอ” โดยนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่ฉายภาพรูปแบบปฏิบัติการและโครงสร้างขององค์กรที่ใช้เงินภาษีประชาชนมาทำไอโอบนโลกออนไลน์รวมถึงเว็บไซต์พูโลนีว่า ส่วนเรื่องไอโอ ผมยังไม่ทราบเรื่องนี้ เพราะการทำงานโดยปกติแล้ว ผมก็ไม่มีนโยบายให้ทำงานแบบนี้อยู่แล้ว และวันนี้ก็เห็นว่าในโซเชียลมีเดีย มีการกระทำแบบนี้มากมาย ผมเองก็โดนซะเยอะเลยในนั้น เห็นไหมใครทำก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวก็ตรวจสอบอีกทีแล้วกัน ยืนยันว่าไม่มีนโยบายดังกล่าว

บทความก่อนหน้านี้“คุณนิสิตนักศึกษา” ทั้งหลาย!! / ฉบับประจำวันที่ 28 ก.พ. – 5 มี.ค. 2563
บทความถัดไปนิธิ เอียวศรีวงศ์ | ประชาธิปไตยแบบไทย