กกต.รับรอง “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” เป็นส.ส.กำแพงเพชร เขต 2 อย่างเป็นทางการ

กกต.รับรอง “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” เป็นส.ส.กำแพงเพชร เขต 2 อย่างเป็นทางการแล้ว สรุปยอดผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 62.29

เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้ ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1  เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 กำแพงเพชร โดยสำนักงานกกต.ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30น. -16.30น. ที่สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 สำนักงานกกต.

ทั้งนี้ ข้อมูลการเลือกตั้งเขต 2 กำแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 144,579 คน มาแสดงตนจำนวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจำนวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ2.75 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 กำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนมีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจำนวน 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น

บทความก่อนหน้านี้เร่งวิจัย “สารแอนโดรกราโฟไลด์” ใน “ฟ้าทะลายโจร” หวังยับยั้งโควิด-19
บทความถัดไปส.ส.พท. ดาหน้าโวย รบ.อภิปรายฝ่ายค้าน หลัง บิ๊กตู่ส่งรมต.แจงไม่เลิก ทำสภาเสียเวลา