เฉลิมชัย ตั้งพลขับ‘มาร์ค’ นั่งทีมที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ

เฉลิมชัย ตั้งคนขับรถ‘มาร์ค’- วันที่ 23 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรมว.เกษตรฯ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ พิเศษ/2563 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ

ระบุว่าเพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ จึงแต่งตั้ง นายอดิเรก แย้มพราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เชี่ยวชาญงานในด้านการบริหารจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร การกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็น คณะที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารราชการของรมว.เกษตรฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่รมว.เกษตรฯมอบหมาย

สำหรับนายอดิเรกทำหน้าที่เป็นคนขับรถของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มานานนับสิบปี นายเฉลิมชัยมีความสนิทสนมกับนายอภิสิทธิ์อย่างมาก ขณะที่นายอดิเรกก็มีความสนิทสนมกับนายเฉลิมชัย เนื่องจากเป็นชาวประจวบคีรีขันธ์เหมือนกัน ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองอย่างเป็นทางการ คือนายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ จะไม่ได้รับเงินเดือน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆเหมือนข้าราชการการเมือง และไม่มีข้อจำกัดเรื่องของจำนวนผู้จะเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘เทพไท’ ไล่พี่เลี้ยงฝ่ายค้าน-รัฐบาล ไปอภิปรายนอกสภาฯ ชี้ในสภาฯ เป็นเรื่องของส.ส. เชื่อ ‘ชวน’ คุมเกมอยู่
บทความถัดไปตากขออย่าตื่นตระหนก! ชาวจีนป่วยเข้ารักษารพ.แม่สอด รอผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19