สนท.-อมธ. แถลงยุบพรรคอนค. บ่อนทำลายระบบรัฐสภา ปลุกปชช.อย่าหมดศรัทธาปชต.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย – Student Union of Thailand ได้ออกแถลงการณ์สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ประณามการยุบพรรคอนาคตใหม่ ตอนหนึ่งว่า

สถานการณ์ทางการเมืองนับแต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ฝ่ายอำนาจนิยมใช้วิถีทางและอำนาจนอกระบบแทรกแซงและบ่อนทำลายฝ่ายประชาธิปไตยเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ (21 กุมภาพันธ์) สะท้อนให้เห็นเจตนาฉ้อฉลอย่างร้ายแรงของฝ่ายอำนาจนิยม คือ การบ่อนทำลายระบอบรัฐสภา

การยุบพรรคอนาคตใหม่นั้น เห็นได้ชัดว่าปราศจากความเป็นธรรมทั้งในเชิงเนื้อหาและกระบวนการ เพราะในเชิงเนื้อหา การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะเหตุแห่งการกู้เงินนั้นเป็นเหตุผลที่รับฟังไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง และในเชิงกระบวนการ

การยุบพรรคอนาคตใหม่ยังตอกย้ำให้เห็นถึงความพยายามบ่อนทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบรัฐสภาของฝ่ายอำนาจนิยม เพราะการวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการอภิปรายไม่วางไว้ใจซึ่งเป็นกลไกการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่สำคัญที่สุดในระบอบรัฐสภา

โดยที่ก่อนหน้านี้ ฝ่ายอำนาจนิยมก็พยายามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายค้านและรบกวนกลไกรัฐสภาหลายต่อหลายครั้ง เช่น การปล่อยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดประพฤติตนไม่เหมาะสมและรบกวนการประชุม การวางตัวไม่เหมะสมของประธานรัฐสภาซึ่งสังกัดฝ่ายอำนาจนิยม และการดึงตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายตรงกันข้ามให้มาสังกัดฝ่ายตนและที่สำคัญ การยุบพรรคอนาคตใหม่ถือเป็นการไม่เคารพเสียงของประชาชนกว่า 6,330,617 คนที่ใช้สิทธิเลือกพรรคอนาคตใหม่ จึงเห็นได้ชัดว่า แม้ พล.อ.ประยุทธ์และคณะจะอยู่ภายใต้ระบอบรัฐสภา แต่ก็มิได้ศรัทธาในระบอบรัฐสภาแม้แต่น้อย และมองระบอบรัฐสภาเป็นเพียงฉากละครเพื่อให้ตนสามารถสืบทอดอำนาจต่อไปได้เพียงเท่านั้น

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยขอประณามการยุบพรรคอนาคตใหม่รวมถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทั้งปวง และขอเรียกร้องให้เพื่อนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเยาวชน รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนรวมตัวเพื่อต่อต้านความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น เพราะหากสังคมนิ่งเฉยต่อการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะแล้ว พล.อ.ประยุทธ์พร้อมทั้งพรรคพวกฝ่ายอำนาจนิยมย่อมสามารถรักษาอำนาจและแฝงตัวในคราบประชาธิปไตยเช่นนี้ได้ต่อไป

“เมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมาย การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่”
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ขณะที่ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ ว่า

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และ ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคอีกด้วย

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ขอแสดงความเสียใจต่อพรรคอนาคตใหม่กับกรณีดังกล่าว และขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่และประชาชน ผู้สนับสนุนพรรคทุกท่าน ในการยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยต่อไป แม้ว่ากรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี อมธ. ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกท่านอย่าหมดศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และยังคงยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยอย่างหนักแน่น เสียงของประชาชนทุกท่านมีคุณค่าต่อประชาธิปไตยที่แท้จริงอยู่เสมอ ซึ่งอมธ. หวังว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยจะพัฒนาและเติบโต อย่างมั่นคงเป็นลำดับสืบไป

โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแน่วแน่ และยืนเคียงข้างประชาชนผู้ยึดมั่นในวิถีทางแห่งประชาธิปไตยเสมอมา

“ระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ศีลธรรม และความซื่อสัตย์”
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21 กุมภาพันธ์ 2563

บทความก่อนหน้านี้แถลงการณ์สหภาพยุโรป! ชี้การยุบพรรคเป็นก้าวย่างไม่สอดคล้องการฟื้นฟูพหุนิยมประชาธิปไตย
บทความถัดไปธนาธร เผยร่ำไห้ ลูกสาว 9ขวบ เขียนจดหมายถึงUN ร้องความเป็นธรรมให้พ่อ