พรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่งกำลังใจให้ “อนาคตใหม่” ยืนหยัด ไม่ท้อถอย ยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี จากปมพิจารณาเรื่องเงินกู้พรรค ล่าสุดพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชาติและพรรคเพื่อไทย ได้ออกมาให้กำลังใจกับหนึ่งพรรคฝ่ายค้านหน้าใหม่ ที่กลายเป็นพรรคอันดับ 3 ในการเลือกตั้งปี 2562

นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ แสดงความเสียใจกับคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ที่มีความชื่นชอบพรรคอนาคตใหม่ต่อการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี เพราะ ตั้งแต่รัฐสภาได้เปิดทำการพรรคอนาคตใหม่เป็น 1 ใน 7 พรรคฝ่ายค้านที่กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความตั้งใจที่จะพัฒนาประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง มีการนำวิธีคิดใหม่ๆมาใช้กับการเมืองซึ่งเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยที่จะเสริมสร้างประเทศของเราให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและปราศจากการควบคุมของเผด็จการ พร้อมทั้ง มีการเสนอให้มีการพัฒนากฎหมาย มีการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการทำงานการเมืองมาโดยตลอด

“การยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นการทำลายความหวังของประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าในประเทศไทยและถึงแม้ว่ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ต้องสะดุดหยุดลง แต่มั่นใจว่าพรรคอนาคตใหม่คงยังไม่หมดกำลังใจเพราะหน้าที่ในการทำงานให้กับประชาชนในระบบประชาธิปไตยนั้นสามารถทำงานได้ทั้งในและนอกสภา พรรคอนาคตใหม่ต้องเดินหน้าและขอเป็นให้กำลังใจให้พรรคอนาคตใหม่หาทางออกในการบริหารจัดการพรรคและสมาชิกพรรคซึ่งมีอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่เคยสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่คงจะให้การสนับสนุนและฟื้นฟูพรรคอนาคตใหม่ หรือ ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายในวันนี้ให้หมดไปโดยเร็ว” นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวในที่สุด

เช่นเดียวกับ พรรคเพื่อไทย ได้แถลงด่วนระบุว่า

จากเหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ทางพรรคเพื่อไทยรู้สึกเสียใจกับคำตัดสินดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับสมาชิกพรรค อนาคตใหม่ และประชาชนผู้สนับสนุนอีกกว่า 6 ล้านคน

ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทย ยืนยันหลักการเดียวกันคือ “ต่อต้านการสืบทอดอำนาจ คสช.” ระหว่างทาง ทั้งสองพรรคได้ยืนหยัดต่อสู้ในอุดมการณ์ ดังกล่าว แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างมากก็ตาม

ทั้งระบบกลไกการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม การแทรกแซงด้วยอำนาจรัฐ ซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมาโดยตลอด

พรรคเพื่อไทยขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านและมั่นใจว่าสมาชิกผู้ร่วมเดินทางในเส้นทางประชาธิปไตยทุกท่านจะยังคงไม่ท้อถอย รักษาอุดมการณ์ และมีกำลังใจในการเดินหน้าทำหน้าที่เพื่อรักษาประชาธิปไตยต่อไป

โดยพรรคเพื่อไทยจะคงยึดมั่นอุดมการณ์ ในการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมั่นคง และจะร่วมเดินหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ร่วม อุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่าน เพื่อต่อสู้กับการใช้อำนาจไม่เป็นธรรม ที่จ้องทำลายระบอบประชาธิปไตยของเราต่อไป

บทความก่อนหน้านี้อนค.ประกาศรวมมวลชน 18.00 น. เตรียมแถลงแนวทางหลังถูกยุบพรรค ที่สนง.ใหญ่ เพชรบุรี
บทความถัดไปอุรุดา โควินท์ / ทางรอดอยู่ในครัว : มากกว่าน้ำพริกคือน้ำใจ