เผยกมธ.ศึกษาแก้รธน.ขานรับไอเดีย แก้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็น 2 ใบ เลิกจัดสรรปันส่วนผสม

“เทพไท”เผย ที่ประชุม กมธ.ศึกษาแก้รธน. ขานรับแนวคิด “บัญญัติ” แก้บัตรเลือกตั้งจากใบเดียวเป็น 2 ใบ ยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสม ยึดแนวรธน. 40และ 50

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.เวลา ที่รัฐสภา การประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานกมธ.ฯ เป็นประธานการประชุม

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ กมธ.ฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหมวดรัฐสภาส่วนที่2 เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้มีการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนความเห็น ของนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกมธ.ฯ ที่ได้เสนอยกเลิกระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปั่นส่วนผสม ที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว กลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน บัตรเลือกตั้ง 2ใบ ตามหลักการในรัฐธรรมนูญปี2540หรือรัฐธรรมนูญปี 2550 และความคิดของนายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ในฐานะกมธฯ เสนอให้ใช้บัตรสองใบ แต่ยังคงระบบจัดสรรปันส่วนเหมือนเดิม โดยใช้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศ ของพรรคการเมือง นำมาคำนวณจำนวน ส.ส.ที่พึงมี หักด้วยจำนวน ส.ส.ระบบเขต คือยอดจำนวน ส.ส.ระบบบัญชีของพรรคการเมืองนั้นๆ

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนตัวนั้นได้เสนอแก้ไขมาตรา 98 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการตัดสิทธิ์เลือกตั้งผู้เคยกระทำความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) และกฎหมายการเลือกตั้ง โดยตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต และมีผลย้อนหลังด้วย ซึ่งแย้งต่อคำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่ได้กำหนดโทษตัดสิทธิ์ไว้ชัดเจนตามมูลฐานของความผิด ตนจึงได้เสนอ แก้ไขให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ของรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือรัฐธรรมนูญปี 2560 เพราะฉะนั้นแนวโน้มของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในเรื่องระบบการเลือกตั้ง ที่มีปัญหาในทางปฏิบัติมากมาย ซึ่งพรรคการเมือง นักการเมือง และกกต. มีความเห็นพ้องกันว่า ควรที่จะเสนอแก้ไขในหมวดนี้อย่างแน่นอน

บทความก่อนหน้านี้ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ พรึ่บ!รอบบริเวณศาลรธน. ไร้เอฟซี”อนาคตใหม่”
บทความถัดไปอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ / อุษาคเนย์ : บริบทภายนอกและสิ่งท้าทาย