สภา ผ่าน รายงานผลกระทบจากคำสั่งคสช. “ปิยบุตร” จี้ ถอนคดีฝ่าฝืนม.44 ทั้งหมด

สภาฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบจากม.44 ถึงศาลองค์กรกรอิสระปิยบุตรเน้น 3 ปม จี้ จำหน่ายคดีฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา เกียกกาย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เรื่อง ผลกระทบจากประกาศคสช. คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. ศึกษากรณีการดำเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจำกัดเสรีภาพการแสดงออกและการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน เพื่อส่งข้อสังเกตตามรายงานของคณะกมธ. ต่อไปยังคณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อควรทราบ หรือควรปฏิบัติเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ..บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานกมธ.ได้แถลงผลการศึกษาตอนหนึ่งว่าจากกรณีที่ตน และสมาชิกได้เสนอญัตติขอให้ตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากบรรดาประกาศ และคำสั่งคสช. ตามมาตรา44 แต่สภาโดยเสียงข้างมากมีมติไม่เห็นชอบ แต่ให้ดำเนินการเรื่องนี้ โดยกมธ.สามัญแทน อย่างไรก็ตาม จากการที่กมธ.กฏหมายตั้งอนุกมธ.ขึ้นมาศึกษา พบว่า ตลอดช่วงเวลา 5 ปีในยุคคสช.มีการออกประกาศคำสั่งคสช.จำนวนมาก คลอบคลุมและกระทบเนื้อหามากกมายหลายเรื่อง แต่เบื้องต้นกมธ.ได้ศึกษาใน 3 ประเด็น 1.การดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร โดยคสช.ได้ออกประกาศให้ศาลทหารมีเขตอำนาจในคดีบางประเภท อาทิ คดีที่เกี่ยวกับต่อความมั่นคง และฝ่าฝืนประกาศคสช. เป็นต้น  โดยมีจำนวนมากถึง 1,886 คดี มีจำเลยที่เป็นพลเรือนกว่า 2,408 คน กรณีนี้เป็นเรื่องที่นานาชาติไม่ยอมรับ เพราะศาลทหารไทยไม่ได้มาตรฐาน ขาดความเป็นกลาง กมธ.จึงมีข้อเสนอว่า คดีที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนคำสั่งคสช. ควรจะมีการออกกฏหมายประกาศความบริสุทธิ์ให้กับจำเลย และเยียวยาค่าเสียหาย ส่วนที่ศาลยังพิจารณาไม่เสร็จนั้น ในกรณีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งคสช. ควรเขียนกฏหมายให้จำหน่ายคดีออกทันที

นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า 2.การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก จะมีประกาศคสช.สำคัญ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องในการห้ามแสดงออกทางการเมือง คือ ฉบับที่ 7/2557 กับ 3/2558 โดยมีคดีในกรณีนี้ทั้งหมด 421 คน ขณะเดียวกัน ยังมีกรณีที่คสช.ออกคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวแต่ไม่มา จึงมีโทษอีก 14 คน กมธ.จึงมีข้อเสนอว่า ให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก แม้จะมีการยกเลิกไปแล้วบางส่วน ส่วนที่เหลือก็ต้องตามไปยกเลิกให้หมดส่วนคดีที่ยังค้างอยู่ กมธ.เสนอให้ยุติคดีทั้งหมด และที่สำคัญต้องตั้งระบบการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับผู้ถูกจับกุมคุมขังในคดีเหล่านี้ทั้งหมดด้วย และ 3.การจำกัดเสรีของสื่อมวลชน แม้คสช.จะไม่จำกัดโดยตรง แต่มักจะว่ายวานให้กสทช.เป็นผู้ดำเนินการ โดยกสทช.ได้ใช้คำสั่งคสช.มาเป็นเครื่องมือในการจำกัดสื่อ ทั้งสั่งปิด ลงโทษปรับ หรือเรียกไปทำเอ็มโอยูจำนวนถึง 59 กรณี โดยกมธ.เสนอให้ยกเลิกประกาศคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพสื่อ ที่สำคัญยังต้องชดเชยเยียวยาค่าเสียหายให้กับสื่อที่ได้รับผลกระทบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขอดีตจากการปกครองอำนาจพิเศษในช่วงรัฐประหารครองอำนาจว่า มีการละเมิดเสรีภาพอย่างไรบ้าง กมธ.เห็นว่า ควรบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้เผื่อไว้ หาหนทางเยียวยาทำให้ปัจจุบันดีขึ้น และอนาคตที่ดีกว่าเดิม

บทความก่อนหน้านี้สภาฯเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กสทช. ตั้ง กมธ.ศึกษา 49 คน
บทความถัดไปโค้งสุดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กำแพงเพชร เดือด! พท.โอด คนในเครื่องแบบสีเขียว สีกากี ชายชุดดำ พรึบ!