ทปอ.ถกวิกฤตเด็กลดปี’63 เหลือ 2 แสนคน มหา’ลัยเล็งปิดคณะตกอันดับ ‘สาธารณะสุข-บริหาร’ มาแรง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมทปอ. ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้ หารือ การดำเนินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ในภาพรวม ซึ่งปีการศึกษา 2563 นี้ พบว่า จำนวนเด็กลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งระบบเหลือเด็กที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพียง 2 แสนกว่าคน จากเดิมปี 2562 มีเด็กจำนวน 3 แสนกว่าคน ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยค่อนข้างกังวล และมีการพูดถึงอนาคตของแต่ละมหาวิทยาลัย จะปรับตัวอย่างไร ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า ระบบทีแคส ทำให้เห็นข้อมูลจำนวนนักเรียน และนักศึกษาในแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไปบริหารจัดการ

นายสุชัชวีร์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลระบุชัดว่า คณะใดเด็กนิยมเข้าเรียน เป็นคณะยอดฮิต และคณะใด เด็กเข้าเรียนน้อยและมหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอน โดยคณะยอดฮิตที่เด็กนิยมสมัครเข้าเรียนในช่วงนี้ จะเป็นคณะด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆ ที่มีเด็กสมัครเรียนมากขึ้นทุกปี เพราะมีงานรองรับ ค่าตอบแทนดี และได้รับการยอมรับจากสังคม ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงดูดเด็กให้เข้ามาเรียน รองลงมาจะเป็นคณะด้านการบริหาร ซึ่งเปิดรับเท่าไร ก็มีเด็กมาสมัครจนเต็มเกือบทุกแห่ง ขณะที่คณะด้านสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มีเด็กสมัครเรียนน้อยลง
“ข้อมูลขณะนี้เด็กที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยลดลง และจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ ทุกปี มหาวิทยาลัยเองต้องปรับตัว คณะใดเด็กเรียนน้อยหรือไม่มีเด็กสมัครเข้าเรียน ก็อาจต้องพิจารณาปิดการเรียนการสอน ซึ่งตอนนี้แต่ละแห่งมีขอมูลอยู่แล้ว ก็ต้องไปบริหารจัดการ ทปอ.เองคงไม่สามารถบอกได้ว่า คณะใดที่ควรปิด หรือเปิดต่อไป เพราะความนิยมในแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน อย่างคณะด้านสังคมศาสตร์ ในกลุ่มของ ทปอ. เด็กจะสมัครเรียนน้อยกว่า คณะด้านวิทยาศาสตร์ แต่ถ้ารวมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เข้าไปด้วย กลับเป็นว่า เด็กสมัครเรียนคณะด้านสังคมศาสตร์ มากกว่าวิทยาศาสตร์” นายสุชัชวีร์กล่าว
ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังขอให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ร่วมมือ เอาจริงกับการเปลี่ยนแปลงสังคม สิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 และปัญหาด้านสังคมอื่นๆ

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปเปิด 3 แนวทาง คำวินิจฉัยยุบ-ไม่ยุบ ‘อนาคตใหม่’