“ทร.” ยัน บ้านสวัสดิการกองทัพเรือสัตหีบ เป็นโครงการดี แก้ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานแล้ว

“โฆษกทร.” แจงโครงการ บ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ เป็นโครงการเพื่อการสวัสดิการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการระดับกองทัพ ยันเป็นโครงการที่ดีเพื่อกำลังพลทร. ระบุ ได้แก้ไขปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พลเรือโทประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอ ข่าวเกี่ยวกับโครงการ บ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปเพียงร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทผู้รับเหมาทิ้งงานเพราะขาดสภาพคล่อง หลายรายต้องกู้เงินมาต่อเติมเอง ส่งผลให้ข้าราชการกองทัพเรือที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้น ว่า จากข้อมูลดังกล่าว เป็นโครงการบ้านสวัสดิการ กองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งความเป็นมาของโครงการสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 11 ก.ค.51 กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้จัดทำโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ข้าราชการได้มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ไม่ได้เป็นโครงการทางธุรกิจที่มุ่งหวังผลกำไรแต่ประการใด และยังได้จัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้ด้วย

พล.ร.ท.ประชาชาติ กล่าวอีกว่า เมื่อเริ่มต้นได้ว่าจ้างบริษัท เปรมยุดา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง มีจำนวนบ้านในโครงการทั้งสิ้น 249 หลัง แต่ต่อมาบริษัทผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้เกิดปัญหา ความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือเพื่อพิจารณาแนวทาง การแก้ปัญหางานก่อสร้างล่าช้า พร้อมทั้งลงมากำกับดูแลให้มีการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างใหม่ ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการขอสินเชื่อโครงการฯ ระหว่างกองทัพเรือ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดสร้างบ้านพักอาศัยราคาถูกและจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการ ในกองทัพเรือ (กบง.) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของกองทัพเรือ

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวอีกว่า จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น กองทัพเรือมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของข้าราชการ ที่ เข้าร่วมโครงการ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโครงการ บ้านสวัสดิการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ขึ้นมา ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยต่อเนื่อง. โดยมีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการมีข้อมูลล่าสุดสำรวจ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีบ้านสร้างแล้วเสร็จจำนวน 171 หลัง คิดเป็น 68.7 % คงเหลือ 78 หลังคิดเป็น 31.3 %

“จากการดำเนินการต่างๆ จะเห็นได้ว่า กองทัพเรือ ไม่ได้ปล่อยปละละเลย และพร้อมที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ มาโดยต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ในการมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ที่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มุ่งหวังให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสะท้อนค่านิยม ของกองทัพเรือ “Seamanship” (ความเป็นชาวเรือ) ด้วยความ ซื่อสัตย์ความจงรักภักดี มีคุณธรรม”พล.ร.ท.ประชาติ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้รองโฆษกอัยการ ยกข้อกฎหมายแจงคดี”จ่านิว” ชี้ ตำรวจหาคนร้ายไม่ได้เเล้วจึงเสนอมาตาม ป.วิอาญา 140
บทความถัดไป‘ปารีณา’ เดือดอ้าง ‘ธนาธร’ ท้าทาย ร้องกรมป่าไม้ตรวจสอบที่แม่ “สมพร” ส่งหลักฐานแจงครอบครอง