การบินไทย ประกาศยกเลิก 30 เที่ยวบิน 6 ประเทศ หนีไวรัสโคโรนา

รายงานข่าวจากบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ การบินไทย มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกการทำการบินไปยังต่างต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร

โดยล่าสุดได้ประกาศยกเลิกเที่ยวไปยัง ประเทศ ได้แก่ จีน , ฮ่องกง ไต้หวัน,ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศและดูไบ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 เที่ยวบิน

สำหรับประเทศจีนได้ประกาศยกเลิก จำนวน 16 เที่ยวบิน ดังนี้

1. TG674 เส้นทาง กรุงเทพ-ปักกิ่ง ยกเลิกช่วงวันที่ 21 -29 ก.พ. ส่วนเดือนมี.ค.ยกเลิกทั้งเดือน

2. TG675 ปักกิ่ง-กรุงเทพ วันที่ 21-29 ก.พ. ส่วนเดือนมี.ค.ยกเลิกทั้งเดือน

3. TG614 กรุงเทพ-ปักกิ่ง วันที่ 18 ,20,22,25,27,28,29 ก.พ. และวันที่ 3,5, 7, 10 , 12 , 14 17 ,19 , 21 ,24 , 26 , 28 มี.ค.

4. TG 615 ปักกิ่ง-กรุงเทพ วันที่ 20 , 22 , 25 , 27 , 29 มี.ค. และ 3,5 ,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28 มี.ค.

5. TG 662 กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ วันที่ 20-28 ก.พ. ส่วนเดือนมี.ค.ยกเลิกทั้งเดือน

6. TG 663 ปักกิ่ง-กรุงเทพ วันที่ 20-28 ก.พ. ส่วนเดือน มี.ค.ยกเลิกตลอดทั้งเดือน

7. TG664 กรุงเทพ-ปักกิ่ง วันที่ 21 , 24 ,26 ,28 ก.พ. และ 2 ,3 , 5 ,7 ,9 ,10 , 12 , 14 ,16 , 17 , 19 , 21 ,23 , 24 ,26 , 28 มี.ค.

8. TG665 ปักกิ่ง-กรุงเทพ วันที่ 21, 24, 26, 28 ก.พ. และ 2, 3, 5, 7 9 ,10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 มี.ค.

9.TG 678 กรุงเทพ-กวางโจว วันที่ 20 -29 ก.พ. ส่วนเดือน มี.ค.ยกเลิกตลอดทั้งเดือน

10. TG 679 กวางโจว-กรุงเทพ วันที่ 20 -29 ก.พ. ส่วนเดือน มี.ค.ยกเลิกทั้งเดือน

11.TG 618 กรุงเทพ-เฉิงตู วันที่ 22, 23, 25 ,29 ก.พ. และ 3 ,7, 10, 14, 16, 17, 21 ,24 ,25 ,28 มี.ค.

12.TG 619 เฉิงตู-กรุงเทพ วันที่ 22, 23, 25, 29 ก.พ. และ วันที่ 3 ,7, 10 ,14, 16 ,17 ,21 ,24, 25 ,28 มี.ค.

13.TG 612 กรุงเทพ-คุนหมิง วันที่ 20-29 ก.พ.

14.TG 613 คุนหมิง-กรุงเทพ วันที่ 20-29ก.พ.

15.TG 610 กรุงเทพ-เซี๊ยะเหมิน วันที่ 20, 22, 23 23, 27, 29 ก.พ. และ1, 3 ,5, 7, 8, 10, 12 ,14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 มี.ค.

16.TG 611 เซี๊ยะเหมิน -กรุงเทพ วันที่ 20, 22, 23, 23, 27, 29 ก.พ. และ1, 3 ,5, 7, 8 ,10 ,12, 14, 15 ,17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 มี.ค.

สำหรับไต้หวัน ยกเลิก จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่

1.TG 632 กรุงเทพ-ไทเป วันที่ 24-25ก.พ.และ 2-28 มี.ค.

2.TG 633 ไทเป-กรุงเทพ วันที่ 24-25ก.พ.และ 2-28 มี.ค.

ส่วนฟิลิปินส์ ยกเลิกจำนวน 4 เที่ยวบิน ได้แก่

1.TG 620 กรุงเทพ-มะนิลา วันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19 ,21, 24, 26, 28 มี.ค.

2.TG 621 มะนิลา-กรุงเทพ วันที่ 3 ,5, 7 ,10 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 ,28 มี.ค.

3.TG 624 กรุงเทพ-มะนิลา วันที่ 1 ,2, 4, 6 ,8, 9, 11 ,13, 15, 16 ,18, 20 ,22, 23, 25, 27 มี.ค.

4.TG 625 มะนิลา-กรุงเทพ วันที่ 1, 2, 4 ,6, 8 ,9, 11 ,13, 15 ,16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มี.ค.

ส่วนบังกลาเทศ ยกเลิก จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่

1. TG 339 กรุงเทพ-ธากา วันที่ 25, 26, 28 ,29 ก.พ.

2. TG 340 ธากา-กรุงเทพ วันที่ 26 ,27 ,29 ก.พ.

ดูไบ ยกเลิกจำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่

1.TG 517 กรุงเทพ-ดูไบ วันที่ 2, 4, 6 ,9, 11, 13 ,16 ,18, 20, 23, 25, 27 มี.ค.

2.TG 518 ดูไบ-กรุงเทพ วันที่ 2 ,4 ,6 ,9, 11, 13, 16 18, 20, 23, 25, 27 มี.ค.

ฮ่องกง ยกเลิกจำนวน 4 เที่ยวบินได้แก่

1. TG 606 กรุงเทพ-ฮ่องกง เดือน มี.ค.ยกเลิกทั้งเดือน

2.TG 607 ฮ่องกง-กรุงเทพ เดือน มี.ค.ยกเลิกตลอดทั้งเดือน

3.TG 602 กรุงเทพ-ฮ่องกง เดือน มี.ค.ยกเลิกตลอดทั้งเดือน

4.TG 603 ฮ่องกง-กรุงเทพ เดือน มี.ค.ยกเลิกตลอดทั้งเดือน