‘บิ๊กป้อม’ หนุน กกท. วางยุทธศาสตร์การกีฬาชาติตั้งเป้า 1 ใน 7 ของเอเชีย มุ่งสู่โอลิมปิค

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตรเป็นการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

​​​ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมพิจารณาหารือการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย

พลเอกประวิตร เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้เน้นย้ำให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2563 ให้เร็วขึ้น ซึ่งหากมีความล่าช้า ต้องรายงาน พร้อมแนวทางแก้ปัญหาให้ทราบ รวมทั้งปรับเร่งการเบิกจ่าย งบลงทุนผูกพัน

จากการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา จะต้องมีการจัดทำข้อมูลสถิติการแข่งขัน และข้อมูลประกอบอื่นๆ ของทั้งนักกีฬาและคู่แข่งขันด้วย เพื่อเปรียบเทียบสรุปวิเคราะห์ อย่างจริงจัง ต้องสรรหาผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ มาดำเนินการให้สามารถพัฒนาการฝึกซ้อม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในแต่ละระดับการแข่งขัน โดยเฉพาะ ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ในปีนี้ ที่ยุทธศาสตร์การกีฬาของชาติกำหนด เป้าหมายอันดับ 1ใน 7 ของเอเชีย ให้ถือเป็นความเร่งด่วนแรก

ส่วนในด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในด้าน กำลังกาย เทคนิค จิตวิทยา และโภชนาการ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ให้ครอบคลุม รอบด้าน ทั้งเครื่องมือ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุน และที่สมาคมกีฬาดำเนินการเอง ให้เพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการ ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ของแต่ละสมาคมกีฬาอย่างแท้จริง

ในส่วนของการพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ขอให้ดำเนินการให้เหมาะสมตามความสามารถ ในการพัฒนาแต่ละประเภทกีฬาของแต่ละพื้นที่ ที่อาจมีความเชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬาที่แตกต่างกัน โดยให้พิจารณาเครื่องมือจากส่วนกลางที่ยังมีความทันสมัยและใช้ได้ดี ลงไปสนับสนุนตามภูมิภาคต่างๆ ในโอกาสแรก

จากนั้น จึงให้พิจารณาเสนอความต้องการในภาพรวมตามความเหมาะสม ของแต่ละพื้นที่ อย่างเป็นระบบมาตรฐาน ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กป้อม’ ลั่น พปชร.เป็นหนึ่งเดียว มือกุมขมับ โอด ‘แค่กินข้าวกันก็ไม่ได้’
บทความถัดไปศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ : กลยุทธ์อยุธยา เมื่อแผ่นดินมังกรผลัดราชวงศ์