งบ “63 อืดฉุดเงินฝากราชการ | หุ้นไทยป่วนตามปัจจัยรุมเร้า | ท่องเที่ยวร้องของดเก็บภาษี

แฟ้มข่าว

งบ “63 อืดฉุดเงินฝากราชการ

นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์เงินฝากของธนาคารว่า หลังจากที่งบประมาณปี 2563 มีความล่าช้า ได้ส่งผลให้ยอดเงินฝากจากส่วนราชการมีความล่าช้าไปด้วย โดยคาดว่าต่ำกว่าเป้าหมายถึง 2.7 หมื่นล้านบาท แต่สำหรับยอดเงินฝากรวมของธนาคารในขณะนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าสิ้นปีบัญชี 2562/2563 ยอดเงินฝากจะอยู่ที่ 1.63 ล้านล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.62 ล้านล้านบาท มีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ 2 แสนล้านบาท ส่วนปีบัญชี 2563/2564 ธนาคารตั้งเป้าหมายเพิ่มฐานเงินฝากรวมไว้ที่ 6.5% ทั้งนี้ ในยอดเงินฝากดังกล่าว มีเงินฝากฐานลูกค้ากลุ่มเกษตรกรประมาณ 3.2 แสนล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากนโยบายพักชำระหนี้ ทำให้เกษตรกรสามารถออมเงินได้มากขึ้น

หุ้นไทยป่วนตามปัจจัยรุมเร้า

นายกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเมินว่าดัชนีหุ้นยังปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควร สาเหตุมาจากปัจจัยกระทบที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ ตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ประเด็นการเมืองเรื่องติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) คาดว่าคงออกมาไม่ดีเหมือนกัน ขณะที่ประเด็นบวกคือการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ปัจจัยเดิมๆ ก็ยังมีน้ำหนักคอยกดดันอยู่ อาจมีโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทยปรับลดระดับลงแตะระดับ 1,500 จุดอีกครั้ง ส่วนปัจจัยต่างประเทศ มองว่าตัวเลขที่ออกมาดีจะอยู่ในโซนยุโรปและสหรัฐ อย่างสหรัฐไม่ลดดอกเบี้ยประเทศอื่นลดลงก็ทำได้ยาก และทำให้การดำเนินนโยบายการเงินการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจทำได้ยากขึ้นตามไปด้วย

ท่องเที่ยวร้องของดเก็บภาษี

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยผลประชุมหารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลกระทบและสรุปแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวจีน ที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยหายไปเป็นจำนวนมาก โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 123,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการในขั้นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องการพักชำระดอกเบี้ยเงินต้น และเลื่อนการจ่ายประกันสังคมทั้งในส่วนนายจ้างและลูกจ้างอย่างน้อย 6 เดือน เลื่อนการยื่นภาษีประจำปีของนิติบุคคล เป็นเวลา 1 ปี รวมถึงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม 6 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคเอกชน เนื่องจากขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปมากกว่าปกติเกือบ 100% และต้องการให้ผ่อนปรนเงื่อนไขการกู้เงินสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น

เริ่มให้ยืนยันตัวตนทางดิจิตอล

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ธปท.ได้อนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิตอล (National Digital ID Platform : NDID) ข้ามธนาคาร โดยใช้กับการเปิดบัญชีเงินฝากเป็นบริการแรก เพื่อรองรับการใช้บริการผ่านช่องทางดิจิตอล ซึ่งหากการดำเนินการประสบผลสำเร็จก็จะเปิดให้ใช้บริการในวงกว้างต่อไป โดยในระยะแรกมีธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมให้บริการ 6 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เบย์) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งในในอนาคตคาดว่าจะมีธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และการให้บริการนอกธนาคารจะทยอยให้บริการเหมือนกับธนาคารทั้ง 6 แห่ง

แผนขับเคลื่อน “สมาร์ทกริด”

นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี โฆษกสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.ได้ติดตามความก้าวหน้าของแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะสั้น 4 ปี (2560-2564) ระยะที่ 2 ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย ปี 2558-2579 โดยเป็นช่วงพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อทดสอบความเหมาะสมทางเทคนิคและความคุ้มค่าของการลงทุนในแต่ละเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาโครงการต่างๆ โดย 3 การไฟฟ้าคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความคืบหน้าพอสมควร ทั้งนี้ กฟน.ได้นําร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ทําการเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทกริด นำร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565 ส่วนโครงการนําร่องระบบไมโครกริดของ กฟน. เพื่อเป็นอาคารตัวอย่างในการเรียนรู้ระบบ คาดว่าจะเสร็จในปี 2564

เคาะมาตรการระบายผลไม้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาผลไม้ครบวงจร ประกอบด้วย เร่งตลาดส่งออกผลไม้โดยเฉพาะจีน เร่งออกเอกสาร GAP ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ เร่งตลาดในประเทศโดยทำงานเชิงรุกเพื่อคลี่คลายปัญหาผลไม้ออกมาก อาทิ หิ้วผลไม้ขึ้นเครื่องบินฟรีได้น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

ผู้ส่งออกผลไม้หรือล้ง ถ้าติดขัดเรื่องของเงินทุนมีลู่ทางเงินกู้ดอกเบี้ย 3% เพื่อลดภาระต้นทุนให้ผู้รับซื้อผลไม้จากเกษตรกร

บทความก่อนหน้านี้ธปท. เปิดเหตุผล กนง. เลือกลดดอกเบี้ยต่ำสุด เพื่อบรรเทาหนี้-เพิ่มสภาพคล่อง
บทความถัดไปวิรัตน์ แสงทองคำ : การปรับตัวของ เอสซีจี จากอดีตสู่ปัจจุบัน