ส.ว. 185 เสียง ไม่เห็นชอบ ‘ปรีชา’ นั่งเลขาธิการ ป.ป.ง.

ส.ว. 185 เสียง ไม่เห็นชอบ ‘ปรีชา’ นั่งเลขาธิการ ป.ป.ง.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภา นำโดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการพิจารณาชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความประพฤติและจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะการกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง.

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการประชุมลับเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นก่อนที่จะมีการลงมติ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 11 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 185 เสียง ไม่ออกเสียง 13 เสียง ซึ่งถือว่าที่ประชุมไม่ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่งผลให้ พล.ต.ต.ปรีชาไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ง. อย่างไรก็ตาม จากนี้ประธานวุฒิสภาจะแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้ราเมศ โต้ ปชป.ไม่ได้ตระบัดสัตย์ อัด ส.ก.-ส.ข.ย้ายพรรค คนมีจิตสำนึกรู้ได้ พรรคไหนดี-เลว
บทความถัดไปผู้ป่วยโควิด-19 หายป่วยเพิ่มอีก 2 ราย เตรียมปล่อยคนไทยที่สัตหีบกลับ 137 ราย ยังกักอีก 1 ราย