อนุสรณ์ ชี้ ทหารเกษียณไม่คืนบ้านหลวงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง ข้างใต้ยังมีอีกเยอะ

“อนุสรณ์” ชี้ ทหารเกษียณไม่คืนบ้านหลวง แค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง ข้างใต้ยังมีแหล่งผลประโยชน์ที่คนภายนอกมองไม่เห็นอีกมาก จี้ กองทัพแจงให้ได้

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อ (พท.) ไทย กล่าวถึงกรณี ผบ.เหล่าทัพ มีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องทหารเกษียณอายุราชการไปแล้วให้ออกจากบ้านพักหลวง ว่า กองทัพ คือ ภาพสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการเลือกปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่าง สองมาตรฐาน มาตั้งแต่ไหนแต่ไร กองทัพไม่ควรเป็นองค์กรแสวงหาผลกำไรด้านพาณิชย์ แต่กลับมีธุรกิจมากมายทั้งที่ดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์ สนามม้า สนามกอล์ฟ สนามมวยรวมถึงธุรกิจที่ไม่สามารถแจกแจงที่มาที่ไปของรายได้ ไม่สามารถระบุการนำส่ง ว่า ผลประโยชน์จากธุรกิจของกองทัพทั้งหมด ต้องนำส่งผู้บังคับบัญชาระดับใดบ้าง นำส่งครบถ้วนถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ กองทัพไม่ควรเป็นแดนสนธยาหรือแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ทุกกรณี กองทัพไม่ควรเป็นองค์กรสะสมความมั่งคั่งส่วนบุคคล ยังไม่รวมการจัดซื้ออาวุธยุทโทปกรณ์ ที่ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กรณีทหารเกษียณแล้วอยู่ต่อไม่คืนบ้านพักหลวง เป็นเพียงปรากฏการณ์ของยอดภูเขาน้ำแข็ง ที่ใต้ภูเขาน้ำแข็งยังมีแหล่งผลประโยชน์ที่คนภายนอกมองไม่เห็นอีกมาก การสร้างเงื่อนไข ทหารเกษียณที่สามารถอยู่บ้านพักต่อได้ ต้องเป็นผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ เป็นปัจจัยที่ไม่ทราบว่า มีตัวชี้วัดอย่างไร ทำไมนายทหารชั้นประทวน เมื่อเกษียณแล้ว จึงถูกประเมินว่า ไม่ได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและประชาชนเท่ากับนายทหารสัญญาบัตรระดับสูง กองทัพต้องชี้แจง ถึงหลักเกณฑ์ ที่ต้องมีคำอธิบาย ตรวจสอบได้

“อย่าทำให้องค์กรทหาร ดำรงอยู่บนความสงสัยของประชาชน ธุรกิจของทหารหากมี ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่าทำให้ทุกอย่างเป็นความลับ เขตทหารห้ามเข้า อยู่นอกเหนือการตรวจสอบ” นายอนุสรณ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘เครือข่ายม่อนแจ่ม’ ร่อนหนังสือ ขอใช้ กม.อย่างเป็นธรรม อ้างกลุ่มชาติพันธุ์โดนเลือกปฏิบัติ
บทความถัดไปวรศักดิ์ มหัทธโนบล : การเมืองของผู้หญิงในฐานะจักรพรรดินีจีน