กรมวิทย์ฯ ผนึก อย.รับประเมินชุดตรวจเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 19” เพิ่มความมั่นใจผลตรวจวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือ COVID 19 ที่เริ่มต้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน และขยายวงกว้างไปยังหลายประเทศทั่วโลก ทำให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศการระบาดของโรคนี้เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทย สธ.ได้ยกระดับการระบาดในประเทศ สู่ระยะที่ 2 คือมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ มาตรการที่ทำในระยะนี้คือการค้นหาผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพื่อให้เข้าสู่การแยกโรค นอกจากนี้ ยังมีการขยายกลุ่มเฝ้าระวังให้ครอบคลุมคนที่ทำงานกับนักท่องเที่ยวจีน เช่น ไกด์ คนขับรถสาธารณะ เป็นต้น ทำให้มีความต้องการการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น

นพ.โอภาส กล่าวว่า เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีสถานพยาบาลจำนวนมากที่ประสงค์จะเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดยใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ที่ขณะนี้เริ่มการนำเข้ามาใช้บ้างแล้วและจะมีความหลากหลายมากขึ้น การเลือกชุดน้ำยาที่มีมาตรฐานจึงมีส่วนสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องเปิดรับบริการประเมินชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อนำขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้สถานพยาบาลนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ได้อย่างมีคุณภาพและประชาชนเกิดความมั่นใจ

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้การเปิดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมคุณภาพ นอกเหนือจากการสนับสนุนให้สถานพยาบาลเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญฯ(การประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ)แล้ว การขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะช่วยให้สถานพยาบาลมีโอกาสเลือกใช้ชุดน้ำยาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทผู้จำหน่ายที่ประสงค์จะประเมินชุดน้ำยา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ (ดร.พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99305 อีเมล์ pilailuk.o@dmsc.mail.go.th” นพ.โอภาส กล่าว

บทความก่อนหน้านี้คลังเผยช่องใช้งบกลาง 1 แสนล.กระตุ้นเศรษฐกิจ –จ่อกู้ลงทุนโครงการใหม่ 3.2 แสนล.
บทความถัดไปห่วงคนตกงาน! “เพื่อไทย” ชง “สินเชื่อดอกเบี้ยติดลบ” จ้างงานภาคท่องเที่ยว สู้พิษโควิด-19