ตามคาด! กกต.ยกคำร้อง ส.ส.กทม. “พลังประชารัฐ” ติดป้ายหาเสียงเกินกำหนด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับคำร้องว่า น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1 กทม.พรรคพลังประชารัฐ (ปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.) กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 83 ประกอบประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ข้อ 8 คือจัดทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ กกต.จะให้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วเห็นว่า ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1 กทม. ผู้สมัครสามารถจัดทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้จำนวนไม่เกิน 366 แผ่นป้าย โดย น.ส.กานต์กนิษฐ์ได้จัดทำแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เป็นภาพของ น.ส.กานต์กนิษฐ์เพียงคนเดียว จำนวน 400 แผ่นป้าย และรูปแบบที่ 2 เป็นภาพ น.ส.กานต์กนิษฐ์ คู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 66 แผ่นป้าย รวมเป็น 466 แผ่นป้าย ทำให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

โดย น.ส.กานต์กนิษฐ์ ให้ถ้อยคำว่า ก่อนวันเลือกตั้งได้จัดทำแผ่นป้ายเลือกตั้ง 2 รูปแบบ ครั้งแรกหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง แต่ยังไม่มีประกาศกำหนดจำนวนหน่วยเลือกตั้งว่าแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีจำนวนเท่าไหร่ น.ส.กานต์กนิษฐ์คาดว่าน่าจะมีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 200 หน่วยเลือกตั้ง น.ส.กานต์กนิษฐ์ จึงว่าจ้างผลิตแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่เป็นภาพ น.ส.กานต์กนิษฐ์เพียงคนเดียว จำนวน 400 แผ่นป้าย
ต่อมาหลังจากได้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมีจำนวน 183 หน่วยเลือกตั้ง

ดังนั้น แผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่กฎหมายกำหนดต้องไม่เกิน 366 แผ่นป้าย น.ส.กานต์กนิษฐ์ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างผลิตแผ่นป้ายดำเนินการแก้ไขให้เหลือ 300 แผ่นป้าย แต่ผู้รับจ้างแจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขข้อความในแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งได้ เนื่องจากได้พิมพ์ข้อความระบุจำนวน 400 แผ่นป้ายไปก่อนหน้านี้แล้ว

แต่ผู้รับจ้างสามารถผลิตตามที่ขอแก้ไขได้คือจำนวน 300 แผ่นป้าย พร้อมกับได้ทำหนังสือยืนยันการผลิตจำนวน 300 แผ่นป้าย และได้จัดทำสติ๊กเกอร์มีข้อความระบุว่า จำนวน 300 แผ่นป้าย มาปิดข้อความเดิมซึ่งระบุจำนวน 400 แผ่นป้าย

ส่วนครั้งที่ 2 น.ส.กานต์กนิษฐ์ เห็นว่าจำนวนแผ่นป้ายที่สั่งไว้ในครั้งแรกยังไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งผลิตแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่เป็นภาพของตนเองคู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกจำนวน 66 แผ่นป้าย รวมทั้ง 2 ครั้ง มีจำนวน 366 แผ่นป้าย และ น.ส.กานต์กนิษฐ์ได้ดำเนินการติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งไม่เกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า น.ส.กานต์กนิษฐ์กระทำการอันฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 83 และมาตรา 162 ประกอบประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ข้อ 8 ตามคำร้องแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

บทความก่อนหน้านี้แฉ 12 ผู้โดยสาร “เวสเตอร์ดัม” บินตรงจากพนมเปญเข้าไทยแล้ว ผวามีผู้ติดเชื้อร่วมเดินทาง
บทความถัดไปกรมควบคุมโรค เผยแพร่ข้อมูล แนะปชช. – ผู้เดินทางเข้าไทย ป้องกันไวรัส โควิด-19