‘ชาวปกากะญอ’ ร้อง ‘กมธ.กิจการศาลฯ’ ไม่มีไฟฟ้าใช้

“กลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ” ร้อง “กมธ.กิจการศาลฯ” ไม่มีไฟฟ้าใช้ เหตุอยู่ในเขตพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานฯ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายชัยณรงค์ มะเดชะ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ (ปกากะญอ) 10 ตำบล ในเขต อ.แม่ละมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า สัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ ถึงนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

โดยนายชัยณรงค์กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องการพัฒนาพื้นที่ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมถึงไม่มีไฟฟ้า และสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ตามช่องทางปกติ เนื่องจากปัญหามีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งความจริง ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว บางหมู่บ้านอาศัยมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่เขตอุทยานฯ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้พื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาที่เท่าเทียมกับพื้นที่ราบ ส่งผลให้ชาวเขาขาดโอกาสในการพัฒนาในทุกด้าน จึงได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือ เพื่อให้พิจารณาแก้ไข

ด้านนายจิรายุกล่าวว่า พื้นที่ 2 หมู่บ้านนี้ถือบัตรประชาชน และมีทะเบียนบ้านเรียบร้อย เพียงแต่เส้นทางเข้าไปสู่หมู่บ้านนั้นต้องผ่านเขตอุทยานฯ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้า แต่ติดขัดเรื่องการดำเนินงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้พาดสายไฟเข้าไป ตนในฐานะประธาน กมธ.กิจการศาลฯ ซึ่งมีการตรวจสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็จะเรียนเชิญผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาชี้แจง และหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้‘ธรรมนัส’ สั่ง ส.ป.ก.ทุกจังหวัด ตรวจสอบที่ดิน ‘นักการเมือง’ ทั้งท้องถิ่น-ระดับชาติ
บทความถัดไปวิเคราะห์ | ศึกซักฟอกในเชิงยุทธศาสตร์ ทะลวง 3 ป. เจาะกล่องดวงใจ ไม้เด็ดจากปีก “ฝ่ายค้าน”