วีระ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบที่ดิน ฟาร์มไก่ ‘เอ๋-ปารีณา’ พรุ่งนี้

วีระ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบที่ดิน ฟาร์มไก่ ‘เอ๋-ปารีณา’ พรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชน ต้านคอรัปชั่น (คปต.) เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานเป็นเอกสารจาก พ.ต.อ.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ขอให้ไปร่วมตรวจสอบที่ดินของนางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในวันพรุ่งที่ 12 ก.พ. นี้

ตามที่คณะพนักงานสอบสวน กองบังคับปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสอบสวนคดีอาญาที่ 1/ 2563 ตามที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ อนุญาตให้สอบสวนคดีอาญาที่ 448/2562 ของสถานีตำรวจภูธรจอมบึง ระหว่างนายวีระ สมความคิดและอธิบดีกรมป่าไม้ โดยนายพัฒนะ ศิริมัย นายสุรเชษฐ์ ศรีแดงรักษา และนายวัชระ ละอออ่อน ผู้กล่าวหา กับนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4 (1) 54 55 72 ตรี ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 2 9 109 ทวิ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 บริเวณท้องที่ หมู่ 6 ต. รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โดยพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี และพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 กับพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คาบเกี่ยวกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับพื้นที่เกิดเหตุ คณะพนักงานสอบสวนจึงมีความจำเป็นตรวจสอบประเภทที่ดิน รังวัดที่ดิน จำนวนเนื้อที่ดินและตำแหน่งที่ดินบริเวณโดยรอบแปลงที่ดินที่เกิดเหตุดังกล่าว

ทาง กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( บก.ปทส. ) ขอให้ไปร่วมตรวจสอบที่ดินบริเวณ “ เขาสนฟาร์ม ” หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยวันพรุ่งนี้ตนเองจะเดินทางไปที่ อบต.รางบัว อ.จอมบึง เพื่อร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเดินทางเข้าพื้นที่ฟาร์มไก่ในการตรวจสอบที่ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วย

บทความก่อนหน้านี้จิตต์สุภา ฉิน : วิธีสำรวจเทคโนโลยีแบบซนๆ ของคนวัยรุ่น
บทความถัดไป‘ชวน’ จ่อให้ กมธ.กิจการสภาฯ สอบปม ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน หลัง จนท.สภาฯ ไม่กล้า