ด่วน! เด้งอีกราย ‘ชัยวัฒน์’ พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด่วน! เด้งอีกราย ‘ชัยวัฒน์’ พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 24 ม.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 28-2563 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

จึงให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 23 ม.ค. พ.ส.2563

บทความก่อนหน้านี้แกนนำ สคยท.ยันชาวสวนยางใต้พอใจนโยบายประกันราคายาง
บทความถัดไปอย่าวิตก! ผู้นำสิงคโปร์ชี้ “ไวรัสอู่ฮั่น” อันตรายน้อยกว่า “โรคซาร์ส” ยันเตรียมการมาดี