โรฮีนจาปลื้มศาลโลกสั่งคุ้มครอง ชี้เปิดประตูแห่งความยุติธรรม

ชาวโรฮีนจาในค่ายผู้อพยพที่ค็อกซ์บาซาร์ของบังกลาเทศ พากันเฉลิมฉลองด้วยความยินดีหลังรับทราบคำสั่งเรื่องมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือศาลโลก ที่สั่งให้รัฐบาลเมียนมาปกป้องชาวโรฮีนจาให้ปลอดภัยจากการกระทำใดๆ อันถือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามที่กำหนดไว้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ปี 1948 หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าอนุสัญญาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ทั้งนี้ศาลโลกได้สั่งให้เมียนมากำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อปกป้องชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮีนจาในประเทศไม่ให้ต้องเผชิญกับความโหดร้ายป่าเถื่อนมากไปกว่านี้ และต้องปกป้องหลักฐานเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมที่ถูกกล่าวอ้างว่าเกิดขึ้นด้วย

ผู้แทนของกลุ่มผู้อพยพชาวโรฮีนจาจำนวนหนึ่งที่นั่งฟังคำพิพากษาอยู่ในสำนักงานขององค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรในบังกลาเทศได้ตะโกนขอบคุณประเทศแกมเบีย ซึ่งเป็นผู้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อศาลโลก หลังศาลโลกประกาศผลการพิจารณาออกมา พร้อมทั้งระบุว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้รับความยุติธรรมบ้าง และประตูแห่งความยุติธรรมสำหรับพวกเขาได้เปิดออกมา ซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับชุมชนชาวโรฮีนจาทั้งมวล

บทความก่อนหน้านี้ฮูชี้โคโรนาไวรัสเป็นเรื่องฉุกเฉินในจีน ยอดตายเพิ่ม 18 ติดเชื้อ 650
บทความถัดไปเจิมศักดิ์ แนะ ปชป.ควรเป็นฝ่ายค้านอิสระ