‘สมชัย’ ข้องใจเว็บไซต์ กกต. ไม่แสดงงบการเงินย้อนหลังพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า แปลกดี ใน web ของ กกต. แสดงงบการเงินของพรรคการเมืองย้อนหลังเพียงแค่ ปี 2557 แต่งบก่อนหน้านั้น กลับเอาออกจาก web ทั้งๆ ที่กฎหมาย พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550 ก็มีบทกำหนดให้ กกต.ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่นเดียวกับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560

ต้องการปกปิดอะไรหรือไม่

1.เป็นการตัดตอนไม่ให้สืบค้นย้อนหลังว่า ไม่ว่า จะเป็นกฎหมายเก่าหรือกฎหมายใหม่ ย้อนหลังเป็นสิบปี พรรคการเมืองหลายพรรค มีการกู้เงิน และยืมเงิน จากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค หรือจากบุคคลอื่น เพื่อนำมาสนับสนุนข้อต่อสู้ว่า พรรคการเมืองต่างๆ ก็มีการกู้เงิน ยืมเงิน มาตลอดหรือไม่

2.เป็นการตัดตอนไม่ให้เห็นว่า รายการ เงินกู้ และเงินยืม นั้น งบการเงินที่ผู้ตรวจบัญชีอนุญาตได้ตรวจและลงนามในทุกปีที่ผ่านมา ได้ลงบัญชีไว้ในส่วน “หนี้สิน” ไม่ได้ลงในส่วน “รายได้” ใช่หรือไม่

3.เป็นการให้ไม่สามารถสืบค้นได้ว่า ในรายการ “รายได้อื่น” ที่มีตามกฎหมาย พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับเดิม ในงบการเงินปี 2556 ย้อนหลังไป มีการจัด “เงินกู้” ไว้ในรายการ “รายได้อื่น” หรือไม่ ซึ่งผมเชื่อว่า จะย้อนหลังไปกี่ปี จะไม่มีรายการเงินกู้ อยู่ในรายการ “รายได้อื่น” ตามคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่แน่นอน

4.ขอเรียกร้องให้ กกต. นำงบการเงิน ย้อนหลังทุกปี นับตั้งแต่ตั้ง กกต. นำมาลงใน web ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย

บทความก่อนหน้านี้ชาคริต แก้วทันคำ : “ผมกระทำสิ่งชั่วร้ายผ่านแรงปรารถนาดั้งเดิมของมนุษย์”
บทความถัดไปพื้นที่ ปัตตานี-นครศรีธรรมราช กับวิ่งไล่ลุง