แกนนำมะพร้าวประจวบฯจี้ สศก.ตอบภายใน 15 วัน แจงตัวเลขผลผลิตก่อนอนุมัตินำเข้ามะพร้าวนอกทุกกรอบการค้า

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นหนังสือให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงข้อมูลมะพร้าวหลังจากเมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สศก.ได้ลงพื้นที่และเก็บข้อมูลมะพร้าวทั้งผลผลิตและค่าเฉลี่ยของ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน รวมทั้งขอให้มีหนังสือตอบกลับถึงเครือข่าย ภายหลังยื่นข้อเรียกร้องหลายประเด็นเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตในประเทศ โดยเครือข่ายสวนมะพร้าวยังมีข้อสงสัยในหลายเรื่อง ดังนั้นขอให้ สศก .ตอบเป็นเอกสารให้ชัดเจนภายใน 15 วัน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม/การเปิดเผยข้อมูล การแต่งตั้งตัวแทนเกษตรกร การผลักดันมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ การนำเข้าในกรอบองค์การการค้าโลกหรือ WTO กรอบเสรีอาเซียนหรือ AFTA ให้งดการนำเข้าในเดือนมีนาคม – กรกฎาคม ตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศแยกในแต่ละจังหวัด ผลผลิตที่ได้ภายในประเทศ ความต้องการใช้ผลผลิตภายในประเทศ ต้นทุนการผลิตเก็บแยกเป็นจังหวัด ค่าเฉลี่ยผลผลิตของแต่ละจังหวัดที่เก็บข้อมูลต่อต้นต่อเดือนต่อปี

“ขอให้ สศก .ตอบเรื่องกฎระเบียบการนำเข้าที่ขอเสนอให้แก้ไขใหม่และใช้ทั้งWTO นอกกรอบ ในกรอบและ AFTA ผู้ขอนำเข้าต้องมีใบประกอบการโรงงาน หรือ รง.4ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกะทิหรือน้ำมันมะพร้าวเพื่อส่งออก ตามที่ได้รับอนุญาตนำเข้าย้อนหลัง 3 ปีจะต้องมีใบ รง.5 และยังคงดำเนินการกิจการ ห้ามบุคคลนิติบุคคลที่ไม่มีการผลิตกะทิและหรือน้ำมันมะพร้าวเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศนำเข้ามะพร้าวผล น้ำกะทิเข้มข้น กะทิแช่แข็งและไม่แช่แข็งนำเข้ามาโดยเด็ดขาดให้ผู้นำเข้ามะพร้าวนำมาใช้ในกิจการในโรงงานของตนเองเท่านั้น ปริมาณการนำเข้าต้องไม่เกินอัตราการผลิตที่ขออนุญาตใช้ที่ รง.4 ห้ามผู้นำเข้ามะพร้าวทุกประเภทในโควตาและนอกกรอบ AFTAและ WTO นำไปเคลื่อนย้าย จำหน่ายจ่าย โอนไปให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากกระทำผิดให้กำหนดโทษพักใบอนุญาต 5 ปีโดยให้ประกาศเป็นกฎกระทรวง”นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

แกนนำเครือข่ายกล่าวอีกว่า ได้เสนอห้ามผู้นำเข้ามะพร้าวไปกะเทาะและผิวนอกโรงงานทั้งในกรอบและนอกกรอบ AFTA – WTO โดยเด็ดขาด จำนวนมะพร้าวที่นำเข้าทั้งหมดให้นับรวมมะพร้าวผล เนื้อมะพร้าวสดและแห้ง กะทิ และน้ำมันจากนั้นนำมาหักออกจากส่วนที่ต้องการใช้ภายในประเทศด้วย ขณะที่ผู้ค้ามะพร้าวเถื่อนและนำเข้ามะพร้าวผิดกฎหมายนำมาแปรรูปและขายผลภายในประเทศ นำมะพร้าวเข้ามาไม่ถูกต้องต้องถูกตรวจสอบโดยกฎหมายฟอกเงิน สำหรับการนำเข้าน้ำกะทิ มีตัวเลขในแต่ละปีอย่างไร สศก.ต้องชี้แจงว่ามีการขออนุญาตและมีการหักออกจากมะพร้าวภายในประเทศหรือไม่ การออกใบกำกับการเคลื่อนย้ายให้ประกาศเป็นกฎกระทรวง และครอบคลุมทั้งประเทศ น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 4,000 กก. และบังคับใช้ตลอดไป

บทความก่อนหน้านี้พิษ “ฝุ่นจิ๋ว” กระทบ กทม. 28 เขต เช้านี้ทวิตเตอร์ #ฝุ่นกรุงเทพ พุ่งขึ้นอันดับ2
บทความถัดไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโพสต์ ปัญหาเผาไร่อ้อยสร้างปรากฎการณ์หิมะดำ ต้นเหตุ PM2.5 ฟุ้งกระจาย 57 จังหวัด