ชาวสวนยางรอเจอนายกฯ ประชุม ครม.สัญจร สงขลา ร้องแก้ไขโรคใบร่วงเร่งด่วน หวั่นซ้ำเติมราคาตกต่ำ

นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ ประธานกลุ่มน้ำยางสดบ้านพรุเตียว อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในโอกาสจะเดินทางมาประชุมครม.สัญจร ที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคมนี้ ให้นายกฯมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งส่งนักวิชาการลงพื้นที่เข้ามาแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพารา ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ ยังไม่มีแนวทางป้องกันและรักษาที่ชัดเจน ทั้งยังมีการระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรมีน้อยลงไปถึงร้อยละ 70 ซึ่งเป็นการซ้ำเติมชาวสวนยางพาราที่ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำอยู่แล้ว เมื่อต้นยางพาราเป็นโรคนี้ ผลผลิตน้อยลง ราคาก็ตกต่ำ รายได้จึงน้อยลงไปอีก จึงอยากเร่งรัดให้ช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะหากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็จะทำให้โรคใบร่วงยางพาราระบาดรวดเร็ว สร้างความความเสียเพิ่มมากขึ้น

สำหรับราคายางพาราที่แม้ขณะนี้น้ำยางสดจะมีราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 40 บาทเศษ แต่ก็ยังเป็นราคาที่เกษตรกรขาดทุน และสวนทางกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น จึงต้องการให้รัฐบาลหาตลาดใหม่ๆมาเพิ่ม และมีการนำยางพาราไปใช้ในกระทรวง ทบวง กรม อย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนการใช้ยางในประเทศให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ผลผลิตยางหายไปจากท้องตลาดและราคาปรับตัวขึ้นมา

บทความก่อนหน้านี้“เลขาฯ ศอ.บต.” เผย สถิติไฟใต้ลดลงมาก เหตุจนท.ฝ่ายความมั่นคง จำกัดเสรีภาพผู้ก่อเหตุ
บทความถัดไปอ.ปริญญา ยก ประเทศประชาธิปไตย ไม่ยุบพรรคง่ายๆ ด้วยเหตุผลแค่ “อาจกระทำ”