“บิ๊กป้อม” สั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าเต็มกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้ง

บิ๊กป้อมสั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าเต็มกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้ง

จากการประชุม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 63 ที่ผ่านมา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานรัฐ จับมือกับภาคเอกชน เดินหน้าเต็มกำลัง สำหรับแก้ไขปัญหาเรื่อง “น้ำ” โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐเข้ามาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบความคืบหน้าในการบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระยะ ๆ โดยสามารถสรุปการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ได้ดังนี้
(1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ ภารกิจสูบน้ำจากสระและแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อผลิตน้ำประปา และพัฒนาบ่อบาดาล ในพื้นที่ 11 จังหวัด 31 อำเภอ 36 ตำบล รวม 64,743 ครัวเรือน 101,202 คน (ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุทัยธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี)
(2) กรมทรัพยากรน้ำ
– สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือใน 30 จังหวัด รวมสูบน้ำได้ 30.97 ล้าน ลบ.ม. แจกจ่ายน้ำสะอาด 808,892 ลิตร ให้แก่ประชาชนรวม 1,019,662 คน ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร 86,046 ไร่
(3) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
– เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 136 จุด หน่วยนาคราช จำนวน 37 หน่วย รถบรรทุกน้ำ จำนวน 79 คัน ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 85 ชุด และชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่จำนวน 18 ชุด
(4) กองทัพบก :
– แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนผู้ประสบภัย ตั้งแต่ 1 มี.ค. 62 ถึง ก.ย.62 ใน 42 จังหวัด คิดเป็นปริมาณน้ำ 9,505,500 ลิตร
– หลังฤดูฝนตั้งแต่ ต.ค.62 – ปัจจุบัน ยังดำเนินการต่อเนื่องทั้งการแจกจ่ายน้ำ การขุดเจาะบ่อบาดาล ตลอดจนการมอบถังเก็บน้ำสำรองและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เชียงราย พิษณุโลก น่าน นราธิวาส นครราชสีมา อุทัยธานี ลพบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ และเชียงใหม่
(5) กรมชลประทาน
– ปรับแผนการระบายน้ำในอ่างฯขนาดใหญ่-กลาง โดยเฉพาะอ่างฯที่มีความจุน้อยกว่า 30%
– ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำที่สถานีสำแลในการผลิตน้ำประปา ควบคุมการลำเลียงน้ำผ่านคลองต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน
– ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย รวม 282 เครื่อง
(6) กองบัญชาการกองทัพไทย
– นำส่งน้ำประปา จำนวน 30,000 ลิตร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.นครพนม
– ร่วมกับประชาชนสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายมีชีวิต ที่จ.ลพบุรี ตาก ชัยภูมิ
– ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ใน จ.ลพบุรี จ.นครราชสีมา

บทความก่อนหน้านี้‘ประยุทธ์’ ลั่นไม่ทิ้งประชาชน! ยันจริงจังแก้ภัยแล้ง ขออย่าเชื่อคนว่ารัฐบาลไม่ทำอะไร
บทความถัดไปE-DUANG : กิจกรรม วิ่งไล่ลุง ที่เชียงใหม่ กับ การเปิดตัว “เหรียญทอง”