ครม.เคาะงบปี64 อุดมศึกษา วิจัยและพัฒนา กว่า 5.7 หมื่นล้าน หวังสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ครม.เคาะงบปี 64 ด้านการอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนา สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ กว่า 5.7 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570 ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพคน ผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลนให้เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์รัฐบาล การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง งานวิจัยเพื่อผลิตทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น

น.ส.รัชดา กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติ 1. กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงบสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภาระกิจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงงบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนแบบให้มีการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง กล่าวคือ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และ 2. กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 1 หมื่นล้านบาท โดยใช้การบริหารงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) และเป็นการอุดหนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาตาม พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษาทำหน้าที่พิจารณาคำของบประมาณ

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ ย้ำ อนค.ต้องแจ้งกกต. ปมไล่ศรีนวลออก แค่แถลงข่าวไม่มีผลทางการ
บทความถัดไป‘บิ๊กป้อม’ หนุนขึ้นทะเบียน ‘แก่งกระจาน’ เป็น ‘มรดกโลก’ เชื่อยิ่งสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และหวงแหน