นักวิชาการแฉ เจ้าของรถยนต์ค้างต่อภาษีปีละ 9 ล้านคัน ทำรัฐสูญเสียรายได้ 6.2 พันล้าน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านการคลังสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่า ผลงานด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ประจำปียังมีข้อจำกัด จากจำนวนรถจดทะเบียนในปัจจุบันที่มีมากกว่า 40 ล้านคัน มีเจ้าของรถที่ไม่มาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมรถประจำปี จำนวนกว่า 9 ล้านคัน หรือราว 1 ใน 4 ทำให้รัฐสูญเสียรายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 6.2 พันล้านบาท และส่งผลให้หน่วยงานรัฐขาดแคลนงบประมาณสำหรับนำไปพัฒนาเส้นทางและระบบการคมนาคม นอกจากนี้ ยังส่งผลทำให้ผู้ที่จ่ายภาษีครบถ้วนในช่วงที่ผ่านมาเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม เพราะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจากระบบและจากผู้ร่วมใช้ถนนหนทางที่ไม่จ่ายภาษีรถประจำปี

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกโดยตรงในการหาวิธีการเร่งรัดภาษีค้างชำระเหล่านี้ และขอความร่วมมือเจ้าของรถตรวจสอบและชำระภาษีให้ครบถ้วนในกำหนดเวลา หากกรมฯ มีข้อจำกัดที่จะทำเองเพียงลำพัง ก็ควรแสวงหาภาคีเครือข่ายติดตามเร่งรัดภาษีรถค้างชำระ เช่น ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในทุกระดับ เพื่อช่วยติดตามเร่งรัดภาษีดังกล่าว เนื่องจากรายได้ส่วนนี้จะตกเป็นของ อปท.ทั้งจำนวน ดังนั้น รัฐและท้องถิ่นจะได้มีงบประมาณสำหรับการพัฒนาบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น และคนจ่ายภาษีจะรู้สึกว่าถูกปฏิบัติเท่าเทียมกัน

บทความก่อนหน้านี้นายกฯขอเยาวชนอย่าสร้างขัดแย้ง คนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ต้องทำดีให้บ้านเมืองสงบไว้
บทความถัดไป‘นายกฯ’ ยัน รบ.ให้ความสำคัญแก้ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ฝากสื่ออย่าประโคมข่าวแต่ค่าฝุ่น แนะวิธีป้องกันตัวเองด้วย