ทัพแกนนำยาง 15 จว.ใต้ถึงเมืองคอน หาข้อสรุปทิศทางปี’63 ย้ำ ไม่เห็นด้วยประชานิยม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่บริเวณสี่แยกไฟแดง ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช บรรดาแกนนำ 15 จังหวัดใต้ ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาถึงจุดนัดหมาย รวมถึงสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ไม่ต่ำกว่า 100 คน ที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้ การจัดประชุมเพื่อหารือและรวบรวมปัญหาที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้รัฐได้เห็นปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

นายมนัส บุญพัฒ์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยฯ เปิดเผยว่า ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยแกนนำและสมาชิกสมาคม ซึ่งมีทั่วประเทศ แต่เนื่องจากแต่ละภาคจะเดินทางมาค่อนข้างลำบาก เราจึงใช้วิธีการวิดีโอคอลถึงแกนนำและสมาชิกแต่ละภาค ส่วนสมาขิกท่านใดที่สะดวกก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะจาก 15 จังหวัดใต้ มาถึงแล้ว และเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว

“พวกเรายืนยันว่า การประชุมเพื่อหารือและรวบรวมปัญหาสะท้อนให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ ได้แก้มีมาตรการแก้ไข จากที่ราคายางตกต่ำมา 7-8 ปีแล้ว แต่ยังมีการปล่อยปละละเลยให้คนทำกินกับยางต้นน้ำถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่น่าจะเกิด สมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย (ส.ค.ย.) และสถาบันชาวสวนยางพันธมิตร จึงได้จัดเวทีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในอาชีพนี้ เพื่อจะได้เป็นข้อสรุป แล้วเสนอให้ผู้มีหน้าที่นำไปแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจ ให้เป็นภูมิคุ้มกันของคนทำกินกับยางต้นน้ำได้อยู่รอดพ้นจากการถูกเอาเปรียบจากน้ำมือกลุ่มพอค้า-บริษัทส่งออกยาง” นายมนัสกล่าว

นายเรืองยศ เพ็งสกุล กรรมการ กลุ่มวิสาหกิจคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยถ้ำพรรณรา  กล่าวว่า ปัญหาหลักมาจากการกดราคายางพาราของกลุ่มทุนในช่วงปีใหม่ เกษตรกรขายน้ำยางต่ำสุดที่ 27 บาท ต่อ กก. บวกกับการจัดการในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของผู้มีอำนาจไม่เป็นรูปธรรม เกษตรชาวสวนยางไม่มีความเชื่อมั่นว่าที่ทำมาและจะทำต่อไป หรือจะยังคงปล่อยให้กลุ่มทุนเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรตลอดมา คิดและแก้ปัญหาไม่ตรงตามความเดือดร้อน ใช้งบประมาณจัดการมากแต่ไม่ได้แก้ปัญหาราคายางได้ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลเข้ามาบริหารจัดการยางในตลาด และจงใจไม่รักษาผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งปัญหาเรื้อรัง หวังว่าเวทีวันนี้จะได้ช่วยแก้ไขได้บ้าง

ด้านนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปี 2563 น่าจะเห็นทิศทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาล้วนเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง เป็นวาทกรรม และการเรียกร้องทุกครั้งมิใช่เรื่องการเมือง แต่การเมืองมักมาเล่นเรา ทั้งนี้ หากต้องการให้ชาวสวนยางลืมตาอ้าปากได้ อย่าพยายามโยนเงิน โยนโครงการมาให้ ให้เบ็ดมา แล้วสอนวิธีคิดว่าจะตกปลาอย่างไรที่จะทำให้มีชีวิตได้อย่างยืนยาว เลิกโยนปลาเน่าๆ มาให้ กินก็ไม่ได้ สอนให้คิดให้ลงมือทำด้วยตนเองจะดีกว่าหรือไม่ ส่วนกลไกที่บิดเบี้ยวก็แก้ใหม่ ไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่ต้องจริงใจ พ.ร.บ.บางตัวที่เอื้อประโยชน์กับชาวสวนยางที่มีอยู่ก็ควรหยิบขึ้นมาใช้ เหมือนผ้าโสร่งมีราคาดีหยิบขึ้นมาสะบัดฝุ่น ก็ยังนุ่งได้เข้ากับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม

บทความก่อนหน้านี้คำ ผกา | เราจนเงิน หรือ เราจนอำนาจ
บทความถัดไปกนง.ห่วงเศรษฐกิจ​ชะลอตัว-กังวลบาทแข็ง​ พร้อมใช้ทุกเครื่องมือดูแล​