สทนช.ชงงบ 3 พันล้านแก้แล้ง ชี้น้ำเค็มหนุน กระทบสวนทุเรียนนนท์ ผักส่งสุกี้เอ็มเคจ่อเสียหาย

วันที่ 6 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) เรียกประชุมหน่วยงานที่กี่ยวชองกับการบริหารจัดการน้ำ อาทิ กรมชลประทาน สภาบันสารสนเทศทรัพกรน้ำ(องค์กรมหาชน) หรือสสน.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า การประชานครหลวง (กปน.) กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทกศาสตร์ทหาร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาน้ำเค็มและมาตรการองรับ เนื่องจากช่วงนี้น้ำเค็มหนุนสูงอาจส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภค

นายสมเกียรติ กล่าวว่า แผนงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยระยะเร่งด่วนจะเน้นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำอุปโภค-บริโภค ทั้งในเขตและนอกเขตการประปา รวม 2,041 โครงการ วงเงิน 3,079 ล้านบาท แบ่งเป็น ในเขตพื้นที่บริการการประปา 50 โครงการ วงเงิน 1,159 ล้านบาท ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่นอกเขตจำนวน 1,991 โครงการ วงเงิน 1,920 ล้านบาท ดำเนินการโดย 4 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม อาทิ การขุดเจาะบ่อบาดาล เชื่อมโยงแหล่งน้ำผิวดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ในแผนดังกล่าวได้ครอบคลุมสถานพยาบาลนอกเขตการประปาที่ต้องมีพร้อมให้บริการคนไข้ด้วยแล้ว ซึ่งมี 7 โครงการ วงเงินประมาณ 24 ล้านบาท เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล หลังจากเผชิญปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งที่กระทบต่อการเข้าถึงน้ำสำหรับคนไข้ น่าจะเป็นครั้งแรกที่การประปาของสถานพยาบาลได้รับการจัดลำดับอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่สุด

นายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง หัวหน้างานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสถาบันสารสนเทศ สภาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) หรือสสน. รายงานที่ประชุมว่า ขณะนี้กลุ่มประธานสมามชาวสวนทุเรียน จ.นนทบุรี ได้เรียกประชุมสมาชิกด่วน เพราะน้ำเค็มหนุนสูง และสภาพอากาศแล้งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุเรียน ทำให้เสียหายและอาจยืนต้นตายได้ จึงรวมหารือเพื่อขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ ขณะที่ชาวสวนผักที่ทำการเพาะปลูกผักส่งให้กับร้านเอ็มเคสุกี้ก็กังวลว่า ผักอาจเสียหายไม่สามารถส่งให้กับผู้ซื้อได้ตามกำหนด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง จึงต้องเร่งป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น